Lex Maria: Cancerdiagnos hos barn fördröjdes

Vården misstänkte att den unga patienten hade en revbensfraktur och hen ordinerades smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. I själva verket hade barnet cancer.

På grund av att hälsan försämrades sökte barnet vård upprepade gånger och efter handläggning av patientens symptom kunde en fördröjd cancerdiagnos ställas.

Västerbottens läns landsting har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning. Ärendet har också anmälts enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Mer från Nyheter

Artiklar från 14 januari 2018

Artiklar från 11 januari 2018

Artiklar från 9 januari 2018

Artiklar från 8 januari 2018

Artiklar från 5 januari 2018

Artiklar från 3 januari 2018

Artiklar från 29 december 2017

Artiklar från 23 december 2017

Artiklar från 20 december 2017

Artiklar från 19 december 2017

Artiklar från 18 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen