Undervisar i den svenska lagboken

Notera att denna artikel är från 2014

”Jag ska försöka beskriva lagboken med tre ord”, säger Eva Öström när hon berättar om svenska regler under onsdagen.

– De tre orden är snäll, klok och respektfull. Är man de tre sakerna så följer man svensk lag, fortsätter hon under sitt seminarium riktat till nyanlända.

Eva Öström är brottsförebyggare hos Skelleftepolisen och håller seminarium inför ett stort antal människor, som kommit för att lyssna och ställa frågor, i Lövångers bibliotek.

Hon börjar från grunden, och berättar hur det är att bli polis.

– Det är många som söker till utbildningen, och få som blir antagna. Vi har en väldigt bra utbildning och får på så sätt duktiga poliser, säger hon.

Lika värde

Eva Öström berättar att alla svenskar har samma värde oavsett etnicitet, religion och ekonomi.

– Den som är svensk har ett osynligt skal omkring sig. Lagen säger att alla ska vara ifred, och det finns inga vänskaps– eller familjeband som kan bryta detta, säger hon, och berättar om uttrycket ”hellre fria än fälla”.

– En del från andra kulturer säger ”Om jag vore svensk skulle den som utsatt mig för detta blivit dömd”. Så är det förstås inte, utan i själva verket är det många som frias.

Okunskap om lagar

En av initiativtagarna till träffen är Michael Pattersson på Center för integration.

– Många är omedvetna om grundläggande regler, så som att man ska betala räkningar, och att det inte bara är mannen som bestämmer hemma. I många länder får man dessutom slå sina barn. Det är viktigt att man informeras om att man inte får det i Sverige, eftersom att barnen då kan tas ifrån en, säger han.

Att man inte får köpa tobak och alkohol till ungdomar är också en lag som inte är självklar för nyanlända.

– Jag vill belysa lagarna för de nyanlända. Vet man om dem så får man ett bättre liv i Sverige, avslutar Michael Pattersson.

 

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen