Två mellanlager av järnsand

Notera att denna artikel är från 2016

Tre ärenden angående järnsand har tagits upp i bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun. Två blev ja, en blev nej.

Tekniska nämnden har fått godkänt med två ansökningar om att ha mellanlager med järnsand på Näsudden i Skelleftehamn.

– Vi har sagt några försiktighetsmått, som de måste förhålla sig till, säger Evelina Fahlesson (S), som är bygg- och miljönämndens ordförande.

Om man får tillstånd att bygga ut hamnen, så kommer man använda järnsanden där.

Det blev ett nej

En samfällighet på Älvsbacka fick ett nej, efter votering med 8-3 där alliansen var för. Där ville man använda järnsand på en liten parkering och gångyta i ett bostadsområde.

– Vi har hänvisat till att det är ett bostadsområde, där det idag inte finns någon järnsand, säger Evelina Fahlesson.

Kostnaden att använda ett annat material var inte så stor.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen