Tjänster bort inom förskola och skola

Trots att kraftiga besparingar genomförts går barn- och utbildningsnämnden i Malå mot ett underskott på två miljoner kronor i år.

Det visar delårsrapporten efter årets åtta första månader. Resultatet är dock betydligt bättre än i den förra delårsrapporten i april – då pekade prognosen på ett minus på sju miljoner kronor.

Läs mer: Malås ekonomi blöder – måste spara 20 miljoner

Barn- och utbildningschef Marie Blomberg berättar att personaltätheten har setts över och att omkring sju heltidstjänster har dragits in inför höstterminen.

– Vi har sett över organisationen och hur man delar grupperna inom både skolan och förskolan, säger hon.

Läs mer: Äldreboende kan komma att läggas ner

Att resultatet hamnade så snett i utgångsläget beror framförallt på att två extra förskoleavdelningar startades efter det att budgeten klubbats. Det hör i sin tur ihop med att planerade nybyggnationer ännu inte har kommit igång.

– Dels har det blivit fler barn, dels har vi väldigt stora barngrupper i Malå. Vi försöker minska gruppernas storlek för att närma oss Skolverkets riktlinjer men vi är inte där än, säger Marie Blomberg.

Besparingarna inom barn- och utbildning är en del i kommunens arbete med att minska kostnaderna med 20 miljoner kronor på ett par år.

Det är klart att det är stora besparingar. Men desto viktigare att det blir kloka beslut.

Några färdiga förslag på ytterligare besparingar fanns dock inte på nämndens bord vid det senaste sammanträdet. De kommer i stället upp vid nästa möte om några veckor.

– Då är också alla konsekvensbeskrivningar klara. Politikerna måste få hela bilden innan de fattar beslut.

Det är stora pengar det handlar om, hur kännbart blir det för dem som berörs?

– Det är klart att det är stora besparingar. Men desto viktigare att det blir kloka beslut. Det gäller att se till lagkraven och hur man kan organisera för en bra och effektiv verksamhet oavsett om det handlar om barn eller äldre.

 

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen