Studerande efterlyser volontärarbete för äldreomsorg

Notera att denna artikel är från 2016
Enkelt. ”Promenera, prata, umgås. Man behöver inte göra det så komplicerat”, säger Senait om vad volontärverksamheten kan innebära.
Umgås. ”Jag har en förhoppning att med er och andra som kommit till Sverige, att det här också ska gå tillföra i jobbet. Att det sker en förändring så fika och umgås, att ge dem en mer meningsfull tillvaro blir en större del av arbetet”, Kenneth Lindmark, Röda Korset.
Utställning. F akhrieh, Jamie och Marta framför den utställning som under en tid kommer att finnas hos Röda Korset. 
Redovisning. Senait, Fakhrieh, Jamie, Marta och Mohammed redovisar.
Berättade. Sara Haile berättar om volontärprojektet för Röda Korset, och poängterar hur viktigt det är för människor med social kontakt. ”Det minskar stress, vilket är en allvarlig sjukdom”, säger hon.

Röda Korset har fått resultatet av ett nytt skolprojekt presenterat. ”Det finns inte någon frivilligorganisation som har besöksverksamhet hos äldreboenden i Arvidsjaur. Röda korset har äldrevolontärer på många andra orter i Sverige”, säger Mohammed.

En grupp vuxenstuderande undersköterskor med utländsk bakgrund vid Sandbackaskolan har haft i uppdrag att ta fram förslag på vad volontärer skulle kunna göra för att öka äldres livskvalitet.

– Jag är jätteglad att jag fått göra det här, att ta reda på vad man kan göra för den som känner sig ensam. Det finns ju så mycket. Umgås över mat, fika, kaffe. Om den personen har bra minne kan man spela schack eller kort. Kanske ta en promenad, se på naturen. Då glömmer de sina problem en stund, vilket får dem att må bra, säger Marta.

En volontär är någon som erbjuder sina tjänster utan ersättning. De berättar också vilken skillnad det är med äldreomsorg i Sverige jämfört med deras hemländer.

– Vi hoppas att det här kommer påverka och få folk att förstå att äldre människor inte är något som lämnas vid sidan om. De har byggt upp samhället. Där jag kommer ifrån finns ingenting sådant här, inga hus där man sätter äldre personer. De bor hemma och tas hand om familjen livet ut, säger Jamie.

Då de studerar vård- och omsorg presenterar de också hur viktigt det är med social kontakt även för hälsan.

– Det minskar stressen för de äldre, och vi läser i skolan om stress. Det är en allvarlig sjukdom, säger Sara Haile och Jamie håller med.

– Vi har sommarvikarierat inom äldreomsorgen och vet att många känner sig ensamma, deras liv känns inte meningsfulla. Och inom vård och omsorg så ses just ensamhet som en riskfaktor, säger Jamie. Volontärverksamhet är dock något som alla kan ha gagn av.

– Det är bra, inte bara för gamla människor, utan även för oss. Vi lär oss svenska. En äldre kanske inte har så bråttom, så de har inget emot att rätta mig när jag säger fel, lär mig vad som är rätt, säger Mohammed.

Efter redovisningen samtalades om hur viktigt det är med just aktivering för att råda bot på ensamheten.

– Jag vet en man som fick maten hemlevererad med hemtjänsten. När man frågade tyckte han maten var sådär. Så en dag blev han inlagd på sjukan, och helt plötsligt var maten så god! Trots att det var samma mat. Men bara att ha någon mittemot, man behöver inte prata så mycket, bara att känna att man inte är ensam gör så mycket, säger Ida-Ann Wikström, Röda Korset.

– De har gjort ett jättebra jobb. Man får hopp för samhället. Den som är intresserad av att vara volontär inom äldreomsorg är välkommen att kontakta mig, säger Erika Andersson, Röda Korset

Malin Johansson/NN

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen