Stora skillnader i medicinering av adhd

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år sådana läkemedel. Det är fler än förväntat, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport, utifrån dagens kunskap om hur vanligt adhd är.

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka och är nu högre än den faktiska förekomsten av adhd.

Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10–17 år sådana läkemedel. Det är fler än förväntat, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport, utifrån dagens kunskap om hur vanligt adhd är.

– Det råder vetenskaplig konsensus om att förekomsten av adhd är runt fem procent och alla som har en diagnos börjar inte med medicin, säger Peter Salmi, utredare inom psykiatri vid Socialstyrelsen.

Därmed inte sagt att det finns en överförskrivning, säger han, det vill säga att för många får medicin sett till det kliniska behovet.

– Vi vet helt enkelt inte. För man kan tänka sig att det finns en förskrivning till barn som har stora koncentrationssvårigheter, men som inte når upp till diagnoskriterierna och som blir hjälpta av medicineringen. Det är inte helt ovanligt att det sker en sådan glidning i förskrivningen och den behöver inte vara av ondo. Och även om förskrivningen fortsätter att öka kan vi konstatera att den inte skenar som den exempelvis gjort i USA, säger Peter Salmi.

Kartläggningen visar också att de regionala skillnaderna är stora. I några kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Örebro län får uppemot 13–14 procent av pojkarna läkemedel.

I andra kommuner, exempelvis i Jönköpings och Kronobergs län, är motsvarande andel bara runt två procent.

Som allra högst är den i Arjeplog där 14 procent av pojkarna i åldern 10–17 år får adhd-läkemedel. Att jämföra med Tranemo kommun i Västergötland där den bara är 2,2 procent.

Bland flickorna skiljer sig också förskrivningen åt, även om förskrivningen generellt sett är lägre.

Enligt Peter Salmi finns det forskning som visar att det finns skillnader i förekomst av adhd beroende på socioekonomiska faktorer.

Ju mer socialt utsatt ett område är, desto högre förekomst av adhd. I Stockholms län, till exempel, är förskrivningen som allra lägst i den socioekonomiskt sett starka Danderyd kommun.

Men även i kommuner med likartade förutsättningar kan skillnaderna vara stora. I exempelvis Överkalix är förskrivningen bland pojkar bara 3,6 procent, jämfört med 14 procent i Arjeplog.

TT: Är det rimligt?

– Återigen är det svårt att säga om skillnaderna är orimligt stora eller om det är något annat som ligger bakom. I en del av de här kommunerna är det ganska få pojkar och flickor i den här åldern, vilket kan påverka statistiken. Utgångspunkten måste ändå vara att professionen gör rätt och att man inte går med friska barn till BUP. Men vi ska ha en dialog med professionen för att höra hur den ser på de här skillnaderna, säger Peter Salmi.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen