Löpfest för elevers skolprojekt

Den 24 maj hålls YG-loppet i Skellefteå. En löpfest i regi av Yrkesgymnasiet i Skellefteå: ”Hela behållningen ska gå till elevernas utlandsprojekt i Tanzania”, säger Ida Lundgren.

Hon är näringslivsutvecklare på Yrkesgymnasiet i Skellefteå och berättar att bakgrunden till YG-loppet är kopplat till elevernas gymnasiearbete.

– Vi har sökt pengar via Atlas planering för skolor som vill göra utlandsprojekt. Vår tanke är att våra elever i årskurs 3 ska åka till Tanzania för att göra sina gymnasiearbeten där, förklarar Ida Lundgren.

Statliga medel

Genom Atlas planering kan skolor söka statliga medel för utlandsprojekt som sker via Kebaha Education Center (KEC) i Tanzania. Det är ett område med bland annat skolor, barnhem och sjukvård med mål att utbilda fler barn och ungdomar. Där kan svenska ungdomar till exempel bygga lekplatser och skolgårdar tillsammans med gymnasieungdomar i Tanzania.

– Pengarna vi söker täcker resa och boende, men inte material till det som ska byggas, säger Ida Lundgren.

Det är där YG-loppet kommer in i bilden. För att finansiera resan helt och hållet kläckte man idén om löpfesten på Yrkesgymnasiet. Behållningen från loppet går nämligen till resan.

– Det här projektet kan lyfta våra elever där de kan känna att gymnasiearbetet får en ännu större mening och det känns jättekul, tillägger Ida Lundgren.

Det här projektet kan lyfta våra elever där de kan känna deras gymnasiearbeten får en ännu större mening och det känns jättekul.

En annan del är att många unga i Tanzania inte brukar söka till gymnasiet. Där ser hon också ett stort mervärde.

– Det finns även en förhoppning att vårt projekt ska locka fler ungdomar i Tanzania att söka till gymnasiet, att de ska se möjligheter till att själva utbilda sig.

Tänker du själv springa YG-loppet?

– Självklart och jag ska också vara på plats hela dagen för att ta emot andra som ska delta i loppet.

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 maj 2017

Artiklar från 22 maj 2017

Artiklar från 19 maj 2017

Artiklar från 17 maj 2017

Artiklar från 13 maj 2017

Artiklar från 5 maj 2017

Artiklar från 4 maj 2017

Artiklar från 30 april 2017

Artiklar från 28 april 2017

Artiklar från 22 april 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen