”Förskolechefen har träffat föräldrarna”

Jan Söderström är verksamhetschef vid skolkontoret, Skellefteå kommun. Han säger: ”Naturligtvis skulle vi ha samlat föräldrarna till en träff med förskolechef och någon tjänsteperson.”

Bakgrunden är att föräldrar och personal i Åbyn uppger att beslutet kom som en kalldusch. De säger att de inte fått veta att verksamheterna ska läggas ner, bara att ett beslut i någon riktning skulle tas i november.

Föräldrar och personal anser att ni har skött det här på ett mycket dåligt sätt utan att ha informerat berörda innan beslutet klubbades. Hur ser du på det?

– Förskolechefen har gjort helt rätt. Hon har informerat att det ska komma ett beslut, men det är politikerna som tar beslutet och det gjordes den 8 november. Nu hann vi inte informera om beslutet innan det blev känt genom Norran och det beklagar jag, säger Jan Söderström och tillägger:

– Förskolechefen har träffat föräldrarna, en gång i oktober och en till för inte så länge sedan. Hon säger att föräldrarna naturligtvis var ledsna men att de förstod att det skulle bli svårt att uppfylla läroplanen med så få barn.

En handfull barn är på väg in.

– Vi vet att det är fyra barn som ska börja i höst, men det är ändå väldigt få barn. Snittet i kommunen är 17 barn per förskoleavdelning. Vi bedömer att det är svårt att uppfylla läroplanen med färre barn i en verksamhet och vi är ålagda att följa den.

Boende i Åbyn ber om uppskov ett år för att utvärdera verksamheten senare.

– I slutänden är det alltid så att det är politikerna som tar besluten och det är redan taget, men det är från höstterminen, så det finns tid för föräldrarna att ta initiativ.

Här nämner han föräldrakooperativ eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

– Det måste föräldrarna ansöka om och det blir i så fall i privat regi, vilket innebär en annan huvudman än kommunen. De verksamheterna sköter inte vi, men vi ansvarar för tillsynen.

Kvaliteten på verksamheterna i Åbyn ifrågasätts i beslutet. Personal och föräldrar menar att de har mycket god kvalitet. Hur bemöter du det?

– Jag har full respekt för medarbetarna och att de bedriver en fullgod verksamhet för barnen men att följa läroplanen, som vi är skyldiga att göra, är svårt med få barn och få medarbetare.

Jenny Jonsson, förskolechef i Byske, säger:

– Den 15 februari 2017 informerade jag i förskolerådet om att det inte såg så bra ut för Åbyns verksamheter när det gäller antalet barn. Vi hade också förskoleråd den 23 maj där vi pratade om det här.

Hon säger också att det hölls ett möte i oktober om att ett beslut skulle tas i november. Huvudorsaken är att det är för få barn för att uppfylla läroplanen fullt ut, enligt Jenny Jonsson. Hon håller med om att det borde utlysts ett föräldramöte inför nedläggningsbeslutet och liksom Jan Söderström beklagar hon att så inte skett.

– Det är bra verksamhet i Åbyn, absolut, men barngruppen är helt enkelt för liten även om det är fler barn på väg in, säger hon.

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 2 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen