Baldergymnasiet måste minska sina kostnader

Nämndordförande. Bertil Almgren (S).

Baldergymnasiet måste minska sina kostnader med cirka 4 miljoner kronor. Det innebär stora besparingsåtgärder.

– Vi har obalans i budgeten på Baldergymnasiet och en orsak är att elevantalet minskar på vissa utbildningar, säger Bertil Almgren (S), ordförande i gymnasienämnden vid Skellefteå kommun.

Det är klart att det gör ont för det handlar om att minska resurserna för de elever som finns.

Flera förslag

Nyligen har konkreta förslag på en detaljerad åtgärdsplan för Baldergymnasiet presenterats i gymnasienämndens arbetsutskott. I handlingarna står bland annat: ”För att bygga en organisation i balans är det nödvändigt att minska personalkostnaderna i storleksordningen cirka 4 miljoner.”

Förslag på åtgärder som nu kan bli verklighet är bland andra:

X Inga små klasser på teknik-, natur- samt barn- och fritidsprogrammen får starta utan klar finansiering. (De har tidigare kunnat starta efter beslut av gymnasienämnd eller förvaltningschef.)

X Gymnasiesärskolan föreslås minska sina kostnader med 500 000 kronor.

X Stödresurserna för elever med särskilda behov föreslås minska med 1,0 årsarbetare kommande läsår.

X Tydligare och bättre rutiner för finansiering av utvecklingsprojekt införs. Inför kommande beslut kommer också att en plan för finansiering av projekt att krävas.

Enligt Bertil Almgren har man vänt och vridit på hela organisationen kring Baldergymnasiet för att klara skolans budget kommande läsår. Åtgärderna ovan, samt även andra förslag på konkreta besparingar, ska upp för beslut i gymnasienämnden den 14 juni.

– Det behövs också en skärpning när det gäller budgetuppföljningen på Baldergymnasiet, tillägger Bertil Almgren.

Kommer det att bli fråga om uppsägningar av personal på Baldergymnasiet?

– Nej, vi har inte diskuterat formella uppsägningar.

Kan det bli fråga om att lägga ner vissa gymnasieprogram?

– Nej, det kommer inte att bli aktuellt.

Bertil Almgren vill inte kalla åtgärderna för kritiska när det gäller Baldergymnasiets ekonomi.

– Men det är klart att det gör ont för det handlar om att minska resurserna för de elever som finns.

 

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 11 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 8 november 2017

Artiklar från 2 november 2017

Artiklar från 23 oktober 2017

Artiklar från 20 oktober 2017

Artiklar från 19 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen