Medborgarförslag: Satsa på landsortsskolor

För att öka inflyttningen i Skellefteå kommun: Satsa på landsortsskolor. Så lyder innehållet i ett medborgarförslag.

Den som lämnat in förslaget vill att Skellefteå kommun ska satsa mer pengar och resurser på bland annat mindre förskolor, på skolor och på mindre klasser samt på en tryggare vardagsmiljö för barn och ungdomar. Det skulle, enligt förslagsställaren, innebära ökad chans för kommunen att nå visionen på 80 000 invånare till 2030.

Medborgarförslaget har behandlats i för- och grundskolenämnden. I sitt svar skriver nämnden bland annat att skolors placering och storlekar sker med tanke på demografi, in- och utflyttning samt på framtida behov. Dessutom har kommunen skolor och förskolor på de platser som har tillräckligt många barn. Därför, skriver nämnden, kommer inte medborgarförslaget att innebära några åtgärder eller förändringar.

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 11 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 8 november 2017

Artiklar från 2 november 2017

Artiklar från 23 oktober 2017

Artiklar från 20 oktober 2017

Artiklar från 19 oktober 2017

Artiklar från 18 oktober 2017

Artiklar från 17 oktober 2017

Artiklar från 14 oktober 2017

Artiklar från 12 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen