Medborgarförslag: Satsa på landsortsskolor

För att öka inflyttningen i Skellefteå kommun: Satsa på landsortsskolor. Så lyder innehållet i ett medborgarförslag.

Den som lämnat in förslaget vill att Skellefteå kommun ska satsa mer pengar och resurser på bland annat mindre förskolor, på skolor och på mindre klasser samt på en tryggare vardagsmiljö för barn och ungdomar. Det skulle, enligt förslagsställaren, innebära ökad chans för kommunen att nå visionen på 80 000 invånare till 2030.

Medborgarförslaget har behandlats i för- och grundskolenämnden. I sitt svar skriver nämnden bland annat att skolors placering och storlekar sker med tanke på demografi, in- och utflyttning samt på framtida behov. Dessutom har kommunen skolor och förskolor på de platser som har tillräckligt många barn. Därför, skriver nämnden, kommer inte medborgarförslaget att innebära några åtgärder eller förändringar.

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 20 september 2017

Artiklar från 18 september 2017

Artiklar från 15 september 2017

Artiklar från 14 september 2017

Artiklar från 13 september 2017

Artiklar från 12 september 2017

Artiklar från 7 september 2017

Artiklar från 6 september 2017

Artiklar från 4 september 2017

Artiklar från 1 september 2017

Artiklar från 31 augusti 2017

Artiklar från 29 augusti 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen