Kommunen presenterar ny detaljplan för Skellefteskola

Den föreslagna detaljplanen innefattar en yta på nio hektar.

Skellefteå kommun har presenterat ett förslag på en detaljplan för en ny skola på stadsdelen Morön. Detaljplanen ska möjliggöra för byggnad av Floraskolan med årskurser från förskoleklass upp till årskurs nio.

Detaljplanen möjliggör för en byggnad på totalt tre våningar – och med plats för upp till 1000 elever ska skolan svara upp mot det ökande antalet barn och ungdomar i området.

Den ska också ha kapacitet för de elever som förväntas tillkomma genom ökat bostadsbyggande i området.

Infart till skolan planeras, enligt förslaget, gå via Floravägen.

Lösningen för korsningen Floravägen-Torsgatan, som idag är en fyrvägskorsning där trafik från Floravägens båda ben har väjningsplikt mot Torsgatan, är en av de stora punkterna när det kommer till anpassningen av trafiken runt skolan. Här tittas både på reglerade körhastigheter, men också på en cirkulationsplats som alternativ lösning.

Ytterligare aspekter som tas i beaktning i detaljplanen är exempelvis buller för intilliggande bostäder, luften och miljön för eleverna med anledning av närheten till en vältrafikerad väg samt parkeringsplatser.

När det gäller byggnaderna tar förslaget upp en skolbyggnad samt en ny idrotts- och friidrottshall. Sporthallen ska nyttjas av skolan dagtid och hyras ut till föreningar kvällstid. Den ska också kunna stå som värd för tävlingar som exempelvis ungdoms-SM i friidrott.

Mellan de två byggnaderna ska en utemiljö anpassad för elevernas olika åldrar och de olika verksamheterna anläggas, enligt förslaget.

Ytan till den föreslagna detaljplanen är på totalt nio hektar och ägs av Skellefteå kommun.

Genomförandetiden är 10 år från det datum som den nu föreslagna planen eventuellt vunnit laga kraft.

Taggar:

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Nyheter

Artiklar från 13 januari 2018

Artiklar från 12 januari 2018

Artiklar från 11 januari 2018

Artiklar från 30 december 2017

Artiklar från 28 december 2017

Artiklar från 18 december 2017

Artiklar från 16 december 2017

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 2 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen