Elevpeng blir kvar – inget fast belopp

Nej, det blir inget fast belopp för högstadieskolor i Skellefteå kommun som ett tillägg till dagens elevpeng. Det har för- och grundskolenämnden beslutat.

Bakgrunden är att skol- och kulturkontoret redan våren 2016 fick i uppdrag att utreda möjligheten att även ge varje högstadieskola ett fast belopp, förutom dagens elevpeng. Nu har utredningen presenterats och för- och grundskolenämnden har beslutat att säga nej till fast belopp.

Nämnden anser att systemet med elevpeng blir rättvist fördelat då den följer eleven oavsett val av skola. I beslutet står: ”Nuvarande resursfördelningssystem bibehålls med dagens sätt att fördela pengar per elev för grundskolan.”

Vid nämndssammanträdet yrkade Lars Åhman (L) på att den beslutspunkten skulle ersättas med följande punkt: ”Budgetberedningen delges att ett resursfördelningssystem som bättre tillgodoser möjligheter för högstadieskolor i hela kommunen kräver resurstillskott till skolan för att inte skapa konflikt vid införandet.”

Men efter votering stod det klart att hans förslag inte fick något gehör.

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 maj 2017

Artiklar från 22 maj 2017

Artiklar från 19 maj 2017

Artiklar från 17 maj 2017

Artiklar från 13 maj 2017

Artiklar från 5 maj 2017

Artiklar från 4 maj 2017

Artiklar från 30 april 2017

Artiklar från 28 april 2017

Artiklar från 22 april 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen