Elevpeng blir kvar – inget fast belopp

Nej, det blir inget fast belopp för högstadieskolor i Skellefteå kommun som ett tillägg till dagens elevpeng. Det har för- och grundskolenämnden beslutat.

Bakgrunden är att skol- och kulturkontoret redan våren 2016 fick i uppdrag att utreda möjligheten att även ge varje högstadieskola ett fast belopp, förutom dagens elevpeng. Nu har utredningen presenterats och för- och grundskolenämnden har beslutat att säga nej till fast belopp.

Nämnden anser att systemet med elevpeng blir rättvist fördelat då den följer eleven oavsett val av skola. I beslutet står: ”Nuvarande resursfördelningssystem bibehålls med dagens sätt att fördela pengar per elev för grundskolan.”

Vid nämndssammanträdet yrkade Lars Åhman (L) på att den beslutspunkten skulle ersättas med följande punkt: ”Budgetberedningen delges att ett resursfördelningssystem som bättre tillgodoser möjligheter för högstadieskolor i hela kommunen kräver resurstillskott till skolan för att inte skapa konflikt vid införandet.”

Men efter votering stod det klart att hans förslag inte fick något gehör.

Mer från Nyheter

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 11 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 8 november 2017

Artiklar från 2 november 2017

Artiklar från 23 oktober 2017

Artiklar från 20 oktober 2017

Artiklar från 19 oktober 2017

Artiklar från 18 oktober 2017

Artiklar från 17 oktober 2017

Artiklar från 14 oktober 2017

Artiklar från 12 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen