Fick nej – Engelska skolan överklagar

Det blev nej av Skolinspektionen till ny friskoleetablering i Skellefteå – nu överklagar Internationella Engelska skolan beslutet.

Internationella Engelska skolan (IES) har ansökt om att starta fler skolor i Sverige, bland annat i Skellefteå där man ansökt om att etablera för- och grundskola samt fritidshem.

Men Skolinspektionen säger nej och hänvisar till att vissa brister upptäckts vid friskolans befintliga enheter efter tillsyn under våren 2017. Bristerna består bland annat av rektors pedagogiska insikt genom utbildning och även brister i psykologens delaktighet i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dessutom menar Skolinspektionen att Engelska skolan inte har visat att den planerade skolenheten kommer att kunna bära sina egna kostnader de närmaste tre åren.

Men IES överklagar beslutet. De redovisar åtgärder som kommer att göras för att dels öka skolpsykologernas delaktighet i det regelbundna arbetet inom respektive skolenhet, dels att IES skolenheter, endast i två fall av totalt 33 enheter, inte har rektorer som motsvarar utbildningskraven. När det gäller de ekonomiska förutsättningarna har IES justerat sina budgetar och menar att det finns förutsättningar att driva skolverksamheterna långsiktigt, vilket är deras intention. Nu vill Engelska skolan att Skolinspektionen, i första hand, omprövar sitt beslut och i andra hand att deras svar hanteras som en överklagan och sänds vidare till Förvaltningsrätten.

Engelska skolan har planerat att starta sin verksamhet i Skellefteå tidigast 2019.

 

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 september 2017

Artiklar från 20 september 2017

Artiklar från 18 september 2017

Artiklar från 15 september 2017

Artiklar från 14 september 2017

Artiklar från 13 september 2017

Artiklar från 12 september 2017

Artiklar från 7 september 2017

Artiklar från 6 september 2017

Artiklar från 4 september 2017

Artiklar från 1 september 2017

Artiklar från 31 augusti 2017

Artiklar från 29 augusti 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen