Fick nej – Engelska skolan överklagar

Det blev nej av Skolinspektionen till ny friskoleetablering i Skellefteå – nu överklagar Internationella Engelska skolan beslutet.

Internationella Engelska skolan (IES) har ansökt om att starta fler skolor i Sverige, bland annat i Skellefteå där man ansökt om att etablera för- och grundskola samt fritidshem.

Men Skolinspektionen säger nej och hänvisar till att vissa brister upptäckts vid friskolans befintliga enheter efter tillsyn under våren 2017. Bristerna består bland annat av rektors pedagogiska insikt genom utbildning och även brister i psykologens delaktighet i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dessutom menar Skolinspektionen att Engelska skolan inte har visat att den planerade skolenheten kommer att kunna bära sina egna kostnader de närmaste tre åren.

Men IES överklagar beslutet. De redovisar åtgärder som kommer att göras för att dels öka skolpsykologernas delaktighet i det regelbundna arbetet inom respektive skolenhet, dels att IES skolenheter, endast i två fall av totalt 33 enheter, inte har rektorer som motsvarar utbildningskraven. När det gäller de ekonomiska förutsättningarna har IES justerat sina budgetar och menar att det finns förutsättningar att driva skolverksamheterna långsiktigt, vilket är deras intention. Nu vill Engelska skolan att Skolinspektionen, i första hand, omprövar sitt beslut och i andra hand att deras svar hanteras som en överklagan och sänds vidare till Förvaltningsrätten.

Engelska skolan har planerat att starta sin verksamhet i Skellefteå tidigast 2019.

 

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 11 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 8 november 2017

Artiklar från 2 november 2017

Artiklar från 23 oktober 2017

Artiklar från 20 oktober 2017

Artiklar från 19 oktober 2017

Artiklar från 18 oktober 2017

Artiklar från 17 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen