För ökad trygghet: Inför slumpvisa drogtester på gymnasiet

Inför slumpvisa drogtester på Skellefteås gymnasieskolor. Kravet lyfts av Micaela Löwenhöök (M) i en motion till kommunstyrelsen.

Det ska vara nolltolerans mot droger i skolmiljö, skriver hon i motionen och tillägger att bland annat rektorer vid gymnasieskolorna lyft förslaget om att införa slumpvisa drogtester. Ett syfte är för att kunna hjälpa elever med drogproblem att komma ur sitt missbruk.

Ett annat syfte är för att motverka otrygghet i Skellefteås gymnasieskolor, som Micaela Löwenhöök skriver att både elever och lärare fortsätter att vittna om.

I motionen skriver hon också att det tidigare utretts att införa slumpvisa drogtester men att gymnasienämnden sagt nej. Micaela Löwenhöök anser nu, mot bakgrund av ökad oro i gymnasiemiljöerna, att det är hög tid att ompröva frågan.

I motionen skriver hon också: ”Moderaterna uppskattar att gymnasienämndens ordförande börjat vidta åtgärder för att skapa ordning och reda i Skellefteås gymnasieskolor, men fler konkreta åtgärder måste vidtas om Skellefteå ska kunna få skolor i toppklass. Ingen elev eller lärare ska känna sig otrygg på sin arbetsplats.”

I motionen listar hon åtgärder som bör göras:

• Att införa slumpvisa drogtester på Skellefteås gymnasieskolor.

• Samtliga elever som börjar årskurs ett ska få information om drogtesterna.

• För att få delta i testerna krävs ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare.

• Vid själva provtillfället har eleven möjlighet att säga nej. Skolhälsovården skickar i dessa fall ett brev hem till vårdnadshavarna med information om att eleven valt att inte delta.

• All personal inom skolhälsovården ingår i urvalsgruppen och samtliga lärare får även information och möjligheten att medverka, på samma frivilliga basis som eleverna.

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 18 januari 2018

Artiklar från 17 januari 2018

Artiklar från 13 januari 2018

Artiklar från 12 januari 2018

Artiklar från 11 januari 2018

Artiklar från 30 december 2017

Artiklar från 28 december 2017

Artiklar från 18 december 2017

Artiklar från 16 december 2017

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 2 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen