Brist i kassan för grundskolan

23 miljoner kronor back. Så ser för- och grundskolenämndens ekonomiska prognos för 2017 ut.

Större löneökningar än väntat och att vissa statsbidrag, som kommit sent, även kräver delfinansiering av kommunen pekas ut som de största orsakerna till det kärva ekonomiska läget.

För- och grundskolenämnden har tagit beslut om en åtgärdsplan, som beräknas minska årets kostnader med 10, 5 miljoner kronor. De är:

• Minska antalet nykomster och paviljonger.

• Omprioritera lokalanpassningar.

• Se över avtal och minska inköp.

• Effektivare vikarieplanering.

I år ser det inte ut som om nämnden helt och hållet får en budget i balans.

• Minska antalet ob-enheter från tre till två (som Norran tidigare skrivit om).

• Effektivisering vid ombyggnation av nya tillagningskök.

Kommer det här att räcka för att ni ska få en budget i balans?

– I år ser det inte ut som om nämnden helt och hållet får en budget i balans, men vi ska göra vårt yttersta för att komma så nära ett nollresultat som möjligt, säger nämndsordförande Fredrik Stenberg (S).

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 september 2017

Artiklar från 20 september 2017

Artiklar från 18 september 2017

Artiklar från 15 september 2017

Artiklar från 14 september 2017

Artiklar från 13 september 2017

Artiklar från 12 september 2017

Artiklar från 7 september 2017

Artiklar från 6 september 2017

Artiklar från 4 september 2017

Artiklar från 1 september 2017

Artiklar från 31 augusti 2017

Artiklar från 29 augusti 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen