Skelleftekvinna öppnade brev – fann journaler till fel person

En kvinna i Skellefteå hade ansökt om livränta och när hon i februari fick svar från Försäkringskassan, så innehöll brevet även kontaktuppgifter och journaler till en helt annan person.

Skelleftekvinnan anmälde händelsen till Justitieombudsmannen, JO, med motiveringen ”såna här personliga papper ska inte kunna hamna fel!”.

Nu har Försäkringskassan utrett händelsen och medger att ett fel har begåtts.

Förväxlingen inträffade när Skelleftekvinnans handläggare bad en kollega skriva ut underlaget.

Kollegan skrev samtidigt ut liknande dokument i ett annat ärende och några av dokumenten hamnade då i fel kuvert.

”Försäkringskassan ser mycket allvarligt på det inträffade. Ärendet kommer att föredras för samtliga chefer inom arbetsskadeförsäkringen. Därefter kommer handläggarna att påminnas på arbetsplatsträffar inom samtliga enheter som handlägger arbetsskador om vikten av försiktighet när man postar handlingar”, skriver Försäkringskassans rättschef i sitt yttrande till JO.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen