Skellefteföretag får kraftiga böter – anställd förlorade fingrar i olycka

Ett företag i Skellefteå döms att betala 200 000 kronor för ett arbetsmiljöbrott. Domstolen menar att företaget genom oaktsamhet orsakat den anställdes skada.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål skriver i strafföreläggandet att företaget åsidosatt de förebyggande åtgärder av olycksfall som krävs i enlighet med arbetsmiljölagen.

Det var i mars 2017 som en anställd fick in handen mellan ett arbetsstycke och en press då pressen var på väg neråt. Personen klämde fast fingrarna och ådrog sig allvarliga skador. Delar av ring- och lillfingret förlorades. 

Domstolen fastslår att den skyddsansvarige inte har gjort en tillfredsställande undersökning och riskbedömning av pressen. Om bolaget hade gjort det hade de uppräckt att pressen gick i för hög hastighet, vilket är i strid med bindande föreskrifter om användning av pressar.

Domstolen skriver att ”om bolaget hade tillräckligt undersökt och riskbedömt pressen hade med hög grad av sannolikhet olyckan inte inträffat.”

Taggar:

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen