Råttinvasion i Norrbotten – så är det i Västerbotten

Antalet personer som söker hjälp med att bli av med råttor i Norrbotten ökar explosionsartat. Det visar statistik över saneringar från Anticimex.

Att behöva söka hjälp för att bli av med råttor i hemmet blir vanligare och vanligare. De senaste tre åren har Anticimex ökat antalet råttsaneringar med 67 procent över hela landet, enligt Hem & Hyra.

– Så länge som råttor har tillgång till föda, vatten och skydd kommer de att trivas och föröka sig, säger Håkan Kjellberg som är skadedjursexpert på Anticimex.

I Norrbotten ökade antalet saneringar från 43 stycken år 2013 till 256 i fjol. Under 2015 genomfördes 133 saneringar.

I Västerbotten har utvecklingen stannat av. Under 2015 var siffran 275 saneringar – under 2016 272 saneringar.

Största ökningen kom mellan 2014 och 2015 – från 119 till 275 saneringar.

Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1000 nya individer på ett år. Men om antalet råttor faktiskt ökar går inte att säga, eftersom statistiken från Anticimex bara handlar om antalet saneringar.

– En sanering kan ju vara mycket liten och bara handla om att få bort en råttfamilj. Råttornas utbredning finns det ingen statistik över. Men det är tydligt att alltfler söker hjälp och vi tror att det hänger ihop med att råttorna blivit fler, säger Håkan Kjellberg till Hem & Hyra.

Marcus Nigéus/Norrbottens-Kuriren

Elin Ala/Norran

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen