Miljöchefen välkomnar beslutet

"Givetvis välkomnar vi mark- och miljödomstolens domstolens ställningstagande, det är ett steg i rätt riktning".

Linn Andersson är miljöchef på Rönnskär. Hon konstaterar att ”bergen” av järnsand på industriområdet är ett bekymmer. Järnsanden uppkommer som ett restmaterial vid kopparframställningen och materialet har varit flitigt använt fram tills dess att Bygg- och miljönämnden satte upp restriktioner för användandet vid anläggningsarbeten.

– I beslutet från domstolen framgår det att nämnden har överskridit sina befogenheter, säger Linn Andersson.

Just nu finns det cirka 600 000 ton järnsand lagrat, de marginaler som finns kvar för lagring har minskat.

– Nu hoppas vi givetvis att efterfrågan på sanden ska kunna öka igen.

Domen från Mark- och miljödomstolen kan överklagas fram till den 10 februari.

Bolidens syn på är att nyttjas järnsanden enligt rekommendation medför användning, baserat på halter i diskuterat lakvatten, en försumbar risk ur hälsosynpunkt. Används järnsand under täta skikt som asfalt, betong med mera minskas flödet genom järnsanden och utspädning ökar mångfalt genom att mycket lite lakvatten transporteras ut från ett område.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen