Mångmiljonkraven i striden mellan Arica Victims och Boliden: Så mycket kommer förloraren få betala

Om Arica Victims vinner striden mot Boliden måste gruvbolaget betala, förutom ett miljonskadestånd till 796 chilenare, kommanditbolagets rättegångskostnader på drygt 26 miljoner kronor. Men vinner Boliden – ja, då måste Arica Victims betala 36,5 miljoner kronor, som är gruvbolagets kostnadsanspråk.

Det var i september 2013 som Boliden stämdes av kommanditbolaget Arica Victims på 102 miljoner kronor, som omfattade 796 chilenare som bor eller har bott i Arica i Chile.

Arica Victims menade att Boliden agerat vårdslöst när bolaget 1984 och 1985 exporterade 20 000 ton våtverksslam till Arica som skulle upparbetas av företaget Promel, som dock bara upparbetade en liten del av slammet.

Arica Victims menar också att högen med våtverksslam inneburit ohälsa med förhöjda arsenikvärden i urinen för de 796 chilenarna.

Boliden har hela tiden hävdat att gruvbolaget gjort allt och lite till när man undersökte Promels kapacitet och förmåga att kunna upparbeta våtverksslammet, och att man därför inte agerat vårdslöst.

Boliden har också hävdat att utredningar visar att de förhöjda värdena av arsenik i urinen uppkommit främst av andra orsaker, som exempelvis hög arsenikhalt i dricksvatten och föda.

Torsdagen den 7 december hölls den 21:a och sista förhandlingsdagen vid Skellefteå tingsrätt.

Vid tvistemål är det praxis att den som förlorar målet ska betala den andra partens kostnader, allt från advokatarvoden till utredningar som gjorts av sakkunniga experter.

Nu har Arica Victims och Boliden lämnat in sina kostnadsräkningar.

Arica Victims anspråk:

Kommanditbolaget yrkar ersättning på drygt 26 miljoner kronor varav drygt 25 miljoner utgör advokatarvoden samt en miljon kronor i utlägg.

Arbetet inleddes i augusti 2011 och drygt två år senare lämnade Arica Victims in sin stämningsansökan som omfattade 20 pärmar med handlingar.

– Arvodena för ombuden gäller jag, advokatkollegan Johan Öberg och professor Jonas Ebbesson samt tre utländska ombud i USA, Brasilien och Chile, säger Göran Starkebo.

De tre svenska ombuden har arbetat sammanlagt 5 483 timmar med ärendet, de utländska ombuden 1 682 timmar.

– Det har varit ett mycket omfattande utredningsarbete att få ihop den stämningsansökan som lämnades in hösten 2013. Sedan har ju arbetet fortsatt fram till den 7 december när förhandlingen avslutades, sammanfattar Göran Starkebo.

Boliden yrkar på drygt 10 miljoner kronor mer än ni, kommentar?

– Vi har nu tid på oss att studera deras kostnadsräkning. Men erfarenhetsmässigt brukar det vara så att käranden, alltså Arica Victims, brukar ha högre anspråk eftersom käranden bär det primära utredningsansvaret, svarar Göran Starkebo.

Bolidens anspråk:

Gruvbolaget yrkar på att kommanditbolaget Arica Victims ska betala sammanlagt 36,5 miljoner kronor som omfattar rättegångskostnader och andra kostnader.

Bolidens informationsdirektör Klas Nilsson säger till norran.se:

– Den största delen i Bolidens kostnader är advokatarvoden. Stämningsansökan lämnades i hösten 2013, sedan dess har tre advokater arbetat med det här. Det har inte handlat om ett heltidsuppdrag, men ett stort antal timmar har lagts ned av våra juridiska ombud.

Han tillägger:

– Förutom advokatarvoden och arvoden som gäller själva rättegången i Skellefteå har Boliden haft utgifter för undersökningar, expertutlåtanden, vittnesmål och omkostnader kring detta. Det är också kostsamt att hämta in den typen av underlag som ligger till grund för den bevisning som Boliden har presenterat samt resor, logi och översättning av texter.

Han understryker att Bolidens anspråk riktar sig mot kommanditbolaget, inte mot de 796 personer som utgör kärandena i Arica Victims.

Det är ett stort belopp ni begär i ersättning?

– Ja, men det återspeglar också att vi ansett det så viktigt att verkligen gå till grunden med det här, att bemöta motpartens påståenden, svarar Klas Nilsson.

Skellefteå tingsrätt meddelar domen den 8 mars.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen