Lejonströmsbron stängs av för underhåll

Bron kommer att vara avstängd för bilister under tiden den byggs om. Foto: Arkiv

Lejonströmsbron kommer att stängas av helt för genomfart under perioden 8 augusti – 1 september Detta då farbanan ska bytas ut.

Bron är byggnadsminnesförklarad vilket innebär att den inte får renoveras på vilket sätt, eller med vilket virke som helst och måste utföras på ett sätt som bevarar brons kulturhistoriska värde. Skellefteå kommun har gett uppdraget till byggföretaget NCC.

I samband med att bron stängs av kommer även bygget av den planerade gång- och cykelbanan längs Kyrkvägen att dra igång. Den ska dras från brons norra sida på västra sidan av Kyrkvägen. De två arbetena sker samtidigt för att inte störa omgivningen och för att inte behöva stänga av bron vid ytterligare ett tillfälle senare samma år.

Arbetet med gång- och cykelvägen beräknas att ta cirka fyra veckor.

Taggar:

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen