Trots att husen är K-märkta får balkongerna glasas

Det får byggas 180 glasade balkonger på K-märkta hus. Det bestämde bygg- och miljönämnden i Skellefteå.

Det var ett ovanligt stort bygglov för inglasning av balkonger som låg på nämndens bord.

Bostadsrättsföreningen Björksoppen 7 på Norrböle vill glasa balkongerna på husen, som ligger intill Kågevägen och Torsgatan. Totalt handlar det om tio flerbostadshus med 18 balkonger per hus.

Området var byggt 1962 och eftersom husen är tidstypiska för efterkrigstidens folkhemsbyggen är de K-märkta.

Nu får föreningen ändå bygga ut balkongerna något, från fem till åtta kvadratmeter. De ska behålla en nederdel som är av sinuskorrigerad plåt som liknar dagens plåt. Endast på ovandelen blir det glas och det ska vara utan profiler, för att bli så osynligt som möjligt.

Museet hade rådfrågats. De skrev att inglasning generellt är en olämplig åtgärd på den här typen av enkla bostäder där balkongen ofta är en viktig stilbärare.

Eftersom föreningen gör sitt bästa för att skapa diskreta inglasningar tyckte dock museet att tillstånd kunde ges.

Det blev också nämndens beslut.

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 oktober 2017

Artiklar från 20 oktober 2017

Artiklar från 19 oktober 2017

Artiklar från 18 oktober 2017

Artiklar från 17 oktober 2017

Artiklar från 16 oktober 2017

Artiklar från 13 oktober 2017

Artiklar från 11 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen