Taktila skyltar i stadsparken för synskadade

Notera att denna artikel är från 2016
Avtäckning. Ethel Hedström och Ola Burström avtäcker en av taktilskyltarna i stadsparken. Foto: Veronica Häggmark.
Testar. Gun-Britt Andersson är den första som testar den nya skylten efter avtäckningen. Foto: Veronica Häggmark.
Taktil skylt. De två skyltarna beskriver stadsparken genom olika höjder, färger och text. Foto: Veronica Häggmark.

En tavla som beskriver stadsparken för de synskadade avtäcktes under veckan i Skellefteå. ”Det har tagit ett och ett halvt år att ta fram, men gemensamt har vi nått målet”, säger Katarina Bergsten, kommunikatör på samhällsbyggnad.

Två skyltar har placerats ut i stadsparken, de taktila skyltarna visar en plan över stadsparken och delen ner mot vattnet. Den är upphöjd i olika lager för att göra det möjligt att känna av var gångar går och planteringarna.

De har tagits fram i samarbete mellan Skellefteå kommun gator och parker, SRF (synskadades förening) i Skellefteå samt kommunens delaktighets-samordnare.

– Vi tycker det är viktigt att alla våra mötesplatser, både inom och utomhus ska vara tillgängliga och kännas välkomnande för alla, säger Ola Burström, tekniska nämndens ordförande.

Fler skyltar

Alexandra Sundberg, delaktighetssamordnare på Stöd och Service, berättar att de jobbar parallellt med att ta fram en taktil skylt för stadshuset, som ska stå vid kundtjänst.

– Men det är ännu inte i land, det är en helt annan sak att jobba med inomhusmiljö, säger Alexandra Sundberg.

Bollats

Problem med att ta fram tavlan är hur mycket som ska vara med, hur man ska visa skillnader, färger och kontraster.

Det mest ultimata för oss synskadade är att fler kommuner tar efter Skellefteå. Jag vet inga fler städer som har det här.

– Bara det hur man ska beskriva gräsytor kontra planteringsytor har bollats hit och dit. Det är ju trots allt ett pilotprojekt för oss alla, så det ska utvärderas senare, säger Alexandra Sundberg.

Positivt resultat

Ethel Hedström från Synskadades förening är väldigt positiv till samarbetet och slutresultatet.

– De har checkat av med oss hela tiden under projektets gång och vi har fått komma med ideér och synpunkter, säger Ethel.

Hon säger att man inte kan täcka upp allt till hundra procent, men att de har kommit fram till något som är någorlunda för alla som har en synskada.

– Vi som själva är blinda eller lever med grav synnedsättning behöver taktil information för att kunna förstå miljöer och orientera oss mer självständigt, förklarar Ethel.

Spriding

Hon hoppas på att detta ska sprida sig till fler kommuner i Sverige.

– Det mest ultimata för oss synskadade är att fler kommuner tar efter Skellefteå. Jag vet inga fler städer som har det här, avslutar hon.

Mer från Nyheter

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Artiklar från 13 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen