Förslag: Stugor som liknar sjöbodar kan byggas i Östanbäck

Detaljplanen har nu godkänts som medger 12-13 nya fritidshustomter i Hamnviken, Östanbäck.

Planen godkändes vid bygg- och miljönämndens senaste möte. Den går nu vidare till kommunfullmäktige.

Det fanns en del motstånd till det nya området.

Det befaras att infiltrerat avlopp kan påverka en bäck som rinner ut på stranden. Men i handlingarna påpekas att det är varje fastighetsägares skyldighet att ha en godkänd avloppslösning.

Det är också motstånd från det närmaste stugområdet där man inte vill att de nya grannarna får använda deras befintliga väg. Beskedet blir att de nya stugorna får en egen ny väg som ansluter från det andra hållet.

Tanken med planen är att det ska göras långsmala tomter där man bygger stugor som liknar sjöbodar. Avståndet måste av brandtekniska skäl vara minst 12 meter.

Om det visar sig att tomterna inte går sälja med de villkoren får man i alternativ två göra om dem till normala rektangulära tomter.

Delar av det nya området ligger inom ett så kallat LIS-område, vilket innebär att stugorna kan byggas närmare stranden än 100 meter.

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 22 september 2017

Artiklar från 20 september 2017

Artiklar från 19 september 2017

Artiklar från 18 september 2017

Artiklar från 16 september 2017

Artiklar från 15 september 2017

Artiklar från 14 september 2017

Artiklar från 13 september 2017

Artiklar från 12 september 2017

Artiklar från 11 september 2017

Artiklar från 9 september 2017

Artiklar från 7 september 2017

Artiklar från 6 september 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen