Stort plusresultat för Norsjö kommun

Norsjö kommun gick 8,5 miljoner kronor plus i fjol. Den viktigaste orsaken är det extra statsbidraget till flyktingverksamheten.

Utfallet är 4,5 miljoner kronor bättre än budget och det största plusresultatet på åratal. Precis som i många andra kommuner ökade statsbidragen kraftigt 2016, inte minst det riktade stödet till följd av flyktingsituationen.

Tillfälligt

Statsbidraget var tillfälligt och är alltså inget som Norsjö kommun kan räkna med framöver. Däremot har flyktingverksamheten ett stort samlat överskott som bland annat ska användas till de omställningar som krävs när de ensamkommande flyktingbarnen blir färre och ersättningen från staten sänks.

Verksamheterna rapporterar ett samlat överskott på knappt en miljon kronor. Omsorgen gick back medan skolan och förskolan redovisar ett plus.

Nettoinvesteringarna uppgick till knappt 19 miljoner kronor. Det klart största projektet var Norsjös nya resecentrum, som stod klart vid årsskiftet. Några miljoner har också satsats på bredbandsutbyggnad men där ska en stor del komma tillbaka, främst via EU och Jordbruksverket.

Fler sjukskrivna

Måluppfyllelsen varierar. Ett mål som inte uppnås är att sjukfrånvaron inte får överstiga fem procent. I stället ökar den för fjärde året i rad och är nu 6,28 procent.

Sjukfrånvaron är högst inom kommunal utveckling och omsorg, däremot minskar den inom utbildningsområdet.

Även vikarieanskaffningen är idag svår inom framförallt omsorg och utbildning.

En annan trend är att det blir allt svårare att rekrytera personal. Medelåldern är hög inom vissa yrkesgrupper och stora pensionsavgångar väntar:

”Även vikarieanskaffningen är idag svår inom framförallt omsorg och utbildning. Situationen räddas ofta av pensionerade före detta medarbetare som går in och vikarierar”, heter det i årsredovisningen.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Nyheter

Artiklar från 19 februari 2018

Artiklar från 17 februari 2018

Artiklar från 16 februari 2018

Artiklar från 15 februari 2018

Artiklar från 14 februari 2018

Artiklar från 11 februari 2018

Artiklar från 10 februari 2018

Artiklar från 9 februari 2018

Artiklar från 7 februari 2018

Artiklar från 6 februari 2018

Artiklar från 4 februari 2018

Artiklar från 3 februari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen