S-kvinnor säger nej till tiggeriförbud

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet i Västerbotten reagerar starkt mot den politik regeringen för kring de asylsökande. S-kvinnorna säger också ett bestämt nej till ett tiggeriförbud.

I ett öppet brev skriver S-kvinnorna att den tillfälliga lag som riksdagen beslutat om kring asylförfarande syftar till att skrämma asylsökande från att söka skydd i Sverige. S-kvinnorna anser att inskränkningar i asylrätten innebär familjesplittring, otrygghet och är inte svar på de utmaningar vi står inför. Lagen måste upphävas är kravet.

S-kvinnorna säger även nej till det avtal som ingåtts med Afghanistan. Sverige anses inte leva upp till de rättigheter som barn på flykt har enligt Barnkonventionen.

S-kvinnorna anser också att ett tiggeriförbud skulle vara ett stort avsteg från den solidaritet och reformism som utgjort Socialdemokraternas DNA. Det handlar enligt S-kvinnorna om en principlös plakatpolitik.

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 22 juni 2017

Artiklar från 15 juni 2017

Artiklar från 14 juni 2017

Artiklar från 12 juni 2017

Artiklar från 10 juni 2017

Artiklar från 9 juni 2017

Artiklar från 8 juni 2017

Artiklar från 7 juni 2017

Artiklar från 5 juni 2017

Artiklar från 31 maj 2017

Artiklar från 29 maj 2017

Artiklar från 28 maj 2017

Artiklar från 27 maj 2017

Artiklar från 26 maj 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen