S-kvinnor säger nej till tiggeriförbud

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet i Västerbotten reagerar starkt mot den politik regeringen för kring de asylsökande. S-kvinnorna säger också ett bestämt nej till ett tiggeriförbud.

I ett öppet brev skriver S-kvinnorna att den tillfälliga lag som riksdagen beslutat om kring asylförfarande syftar till att skrämma asylsökande från att söka skydd i Sverige. S-kvinnorna anser att inskränkningar i asylrätten innebär familjesplittring, otrygghet och är inte svar på de utmaningar vi står inför. Lagen måste upphävas är kravet.

S-kvinnorna säger även nej till det avtal som ingåtts med Afghanistan. Sverige anses inte leva upp till de rättigheter som barn på flykt har enligt Barnkonventionen.

S-kvinnorna anser också att ett tiggeriförbud skulle vara ett stort avsteg från den solidaritet och reformism som utgjort Socialdemokraternas DNA. Det handlar enligt S-kvinnorna om en principlös plakatpolitik.

Taggar:

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen