Kommunen funderar på nytt sätt att informera om uppgrävd järnsand

- Vi ska inte överklaga beslutet. Istället ska vi nu fundera hur vi kan informera om järnsand som hittas i marken. Det säger Ann-Christin Westerlund, t f ordförande i bygg- och miljönämnden.

Som Norran tidigare berättat har mark- och miljödomstolen upphävt riktlinjer som började gälla den 9 maj i fjol.

De handlar om vad man ska göra när man hittar järnsand då man gräver i sin mark.

Vill kartlägga

Orsaken till bakläxan var att riktlinjerna var luddiga. De var ett mellanting mellan information och hot om påföljder.

I riktlinjerna hade nämnden skrivit att man vill ha underrättelse om man hittar nergrävd järnsand.

– Det gäller fortfarande, vi får bara formulera om den biten, säger Hans Andersson, förvaltningschef på Samhällsbyggnad. Vi har gjort ett kartmaterial där all kommunal användning finns med, och nu önskar vi kunna pricka in var företag och privatpersoner har lagt ner järnsand.

Billigare deponi

– Den som har materialet nergrävt och inte tänker göra någon åtgärd har inget att frukta, tillägger Ann-Christin Westerlund. Materialet får ligga där det ligger.

– Men i framtiden kan det vara bra för någon som kanske ska bygga ut, att de kan få information från vår databas, säger Hans.

Okända regler

I riktlinjerna nämndes också vad man ska göra om man hittar järnsand vid grävning. Det finns regler i miljöbalken som folk inte anses känna till.

– Nu ska vi fundera på hur vår information ska se ut, fortsätter Ann-Christin Westerlund. Det finns fortsatt behov att berätta att järnsand kan anses som farligt avfall under vissa betingelser, och vad som då gäller. Vi ska vända oss till länsstyrelsen och få hjälp med formuleringarna.

Ny användning påverkas inte

Bygg- och miljönämnden har också riktlinjer för hur man får använda nyproducerad järnsand. Den antogs i mars i fjol, och gäller som vanligt.

Mer från Nyheter

Artiklar från 16 december 2017

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen