Minusresultat i Norsjös prognos

Norsjö kommun ser ut att gå mot ett underskott på 2,5 miljoner kronor i år.

Det visar delårsrapporten efter årets sju första månader. Skatteintäkterna beräknas bli 2,7 miljoner lägre än budgeterat, samtidigt ger de så kallade välfärdsmiljarderna ett extra tillskott på drygt 3,2 miljoner kronor.

Störst underskott förväntas inom omsorgen, drygt sex miljoner kronor. Här förväntas flyktingmottagandet ge ett plus medan såväl äldreomsorgen som individ- och familjeomsorgen redovisar underskott.

Det beräknade resultatet innehåller även en total nedskrivning av det bokförda värdet av Norsjövallens skola, en byggnad som stått tom sedan Libo Care flyttade ut.

Delårsrapporten visar också på en fortsatt befolkningsminskning, minus 15 personer under det första halvåret.

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 februari 2018

Artiklar från 19 februari 2018

Artiklar från 17 februari 2018

Artiklar från 16 februari 2018

Artiklar från 15 februari 2018

Artiklar från 14 februari 2018

Artiklar från 11 februari 2018

Artiklar från 10 februari 2018

Artiklar från 9 februari 2018

Artiklar från 7 februari 2018

Artiklar från 6 februari 2018

Artiklar från 4 februari 2018

Artiklar från 3 februari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen