Moröhöjden får en ny förskola

Notera att denna artikel är från 2016

Ja till detaljplanen som ska möjliggöra en ny förskola på Moröhöjden. Det sa kommunstyrelsens arbetsutskott ja till på måndagen.

Planområdet ligger i Gruvgatans förlängning. Det är för att möta behovet på förskoleplatser som nybyggnad ska ske. Den befintliga förskolan ska rivas och en ny förskola ska uppföras på samma plats.

Förskolan har i dag fyra avdelningar. Den nya förskolan ska inrymma sex avdelningar i två våningar. Bygg- och miljönämnden har redan antagit detaljplanen som inte anses medföra någon betydande miljöpåverkan.

Förskolan kommer ligga mitt i bostadsområdet på Moröhöjden i anslutning till ett skogsområde. I lokalerna ska det inrymmas sex avdelningar med cirka 90 till 120 barn. Under tiden den nya förskolan byggs kommer förskoleverksamheten att flytta till Norrbacka förskola på Alhem.

Den nya förskolan kommer att sysselsätta cirka 25 personer.

Mer från Nyheter

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Artiklar från 13 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen