Moröhöjden får en ny förskola

Notera att denna artikel är från 2016

Ja till detaljplanen som ska möjliggöra en ny förskola på Moröhöjden. Det sa kommunstyrelsens arbetsutskott ja till på måndagen.

Planområdet ligger i Gruvgatans förlängning. Det är för att möta behovet på förskoleplatser som nybyggnad ska ske. Den befintliga förskolan ska rivas och en ny förskola ska uppföras på samma plats.

Förskolan har i dag fyra avdelningar. Den nya förskolan ska inrymma sex avdelningar i två våningar. Bygg- och miljönämnden har redan antagit detaljplanen som inte anses medföra någon betydande miljöpåverkan.

Förskolan kommer ligga mitt i bostadsområdet på Moröhöjden i anslutning till ett skogsområde. I lokalerna ska det inrymmas sex avdelningar med cirka 90 till 120 barn. Under tiden den nya förskolan byggs kommer förskoleverksamheten att flytta till Norrbacka förskola på Alhem.

Den nya förskolan kommer att sysselsätta cirka 25 personer.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen