Martinsons vill införa nattskift. Oklarheter kring bullret

Det bör kunna ges tillstånd för Martinsons i Bygdsiljum att införa nattskift. Det tyckte bygg- och miljönämnden i Skellefteå.

Martinsons vill öka sin produktion av sågade trävaror från 300 000 till 500 000 kubikmeter per år. För att klara detta ska man införa treskift.

Haken är dock bullret, som enligt normen inte får vara över 40 decibel mot bebyggelsen mellan klockan 22.00 och 06.00. Bolaget har gjort beräkningar som visar att man kan komma ner till 45 decibel.

Bygg- och miljönämnden skriver att länsstyrelsen är bäst skickad att avgöra om detta är rimligt, men kan för sin del tillstyrka åtgärden.

Ännu en fråga är hur mycket stoft som panncentralen får avge. När produktionen ökar ska även pannans kapacitet öka.

Även den frågan avgörs ytterst av länsstyrelsen.

Mer från Nyheter

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Artiklar från 13 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen