Martinsons vill införa nattskift. Oklarheter kring bullret

Det bör kunna ges tillstånd för Martinsons i Bygdsiljum att införa nattskift. Det tyckte bygg- och miljönämnden i Skellefteå.

Martinsons vill öka sin produktion av sågade trävaror från 300 000 till 500 000 kubikmeter per år. För att klara detta ska man införa treskift.

Haken är dock bullret, som enligt normen inte får vara över 40 decibel mot bebyggelsen mellan klockan 22.00 och 06.00. Bolaget har gjort beräkningar som visar att man kan komma ner till 45 decibel.

Bygg- och miljönämnden skriver att länsstyrelsen är bäst skickad att avgöra om detta är rimligt, men kan för sin del tillstyrka åtgärden.

Ännu en fråga är hur mycket stoft som panncentralen får avge. När produktionen ökar ska även pannans kapacitet öka.

Även den frågan avgörs ytterst av länsstyrelsen.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen