Vill köpa ny järnsand - men måste först se till att den gamla används.

Lars Pettersson vid kommunens eget lager av järnsand. Bilden togs i somras. Foto: Yvonne Rönngren.

Det blir stora mängder ny järnsand som levereras direkt från Rönnskär till byggen på Hedensbyn. Främst behövs den till Fabrikens gård.

Som Norran berättade i går har det medgivits användning av järnsand vid två byggen på Hedensbyn. Dels en stor gårdsplan som ägs av Polaris, dels en ny gata som byggs av Skellefteå kommun.

Bakgrund: Här berättas om beslutet. 

När det gäller gatan så behövs 7 600 ton järnsand.

Skellefteå kommun har redan ett eget lager järnsand, som ligger på Loftberget. Det innehåller cirka 15 000 ton och har snart legat i tre år.

Frågan är nu om kommunen passar på att rensa i sitt gamla lager.

Mindre omlastningar

– Ja, det lagret måste vara tömt till hösten, för då går vårt tillstånd ut. Men vi har också flera andra byggen vi vill göra i sommar då det behövs järnsand, säger Lars Pettersson, verksamhetschef för gator och vägar.

– Vi ska nu beräkna hur mycket som behövs till dessa byggen, och om det blir något över måste det köras till Hedensbyn, så vi verkligen blir av med allt.

Men annars är planen att köpa ny järnsand och att den används just på Hedensbyn, som ju ligger på vägen från Rönnskär.

När lastbilarna ändå kommer är det effektivast att de stannar till på Hedensbyn och tömmer sin last där.

Fabriken köper

Till Polaris gård vid Fabriken ska all järnsand köpas in direkt från Rönnskär, säger fastighetschef Fredrik Löfstedt.

– Vi är nöjda med beslutet i nämnden, vi tycker att materialet är lämpligt för den här användningen.

Som alternativ diskuterades bergkross och Fredrik Löfstedt säger att det hade blivit dyrare, även om han inte kan ange några siffror.

Börjar snart

Grävningarna på Fabrikens gård ska börja om några veckor och i sommar väntas man vara redo att lägga dit järnsanden. Det behövs hela 25 000 ton.

Så någonstans mellan 25 000 och 32 600 ton kommer alltså att kunna levereras direkt från Rönnskär till de två byggena tillsammans.

Får gratis?

Frågan är då om användarna måste betala, när Rönnskär är i så stort behov av att bli av med materialet.

– Jag vet faktiskt inte vad det kan bli för pris, vi har inte börjat förhandla, säger Lars Pettersson.

– Det är tre år sedan vi senaste köpte järnsand och då kostade den 35 kronor per ton.

Sparar miljoner

Lars Pettersson säger att han är nöjd med att få använda materialet.

– Vi sparar flera miljoner i byggkostnad. Nu behöver vi bara gräva 85 centimeter djupt där gatan ska vara, annars hade det behövts 150 centimeter.

– Även på materialet sparar vi, eftersom grus är dyrare än järnsand oavsett vad vi måste betala.

Bygger i maj

Bygget av den nya gatan börjar i maj.

– Först ska vi dra ledningar för vatten och avlopp till de nya industrifastigheter som ska skapas längs gatan. Det räknar vi med att göra i april, säger Lars Pettersson.

Han påpekar att järnsand bara får användas om man vidtar vissa försiktighetsmått. Det ska bland annat ske löpande provtagningar av grundvatten.

Högen: Här besökte vi kommunens järnsandslager i somras.

Lager 2. Här besökte vi Rönnskärs lager.

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 oktober 2017

Artiklar från 20 oktober 2017

Artiklar från 19 oktober 2017

Artiklar från 18 oktober 2017

Artiklar från 17 oktober 2017

Artiklar från 16 oktober 2017

Artiklar från 13 oktober 2017

Artiklar från 11 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen