Ryter till om länets satsningar

Hundra miljoner kronor till Skelleftebanan, lika mycket till hamnen, prioritering av gång- och cykelbanor och tidigare åtgärder på väg 372. Politikerna i Skellefteå vill se större och tidigare satsningar på infrastrukturen i kommunen.

Norran har berättat att tekniska nämnden var kritisk till Region Västerbottens föreslagna länstransportplan. De menade att Skellefteå sammantaget prioriterades ned. Nu har även kommunstyrelsens arbetsutskott fått yttra sig om saken. Och de skärper tonen ytterligare.

I yttrandet pekar de på att Skellefteå under hela perioden 2018–2029 får 27 procent av de sammanlagda medlen i transportplanen i Västerbotten. Under första planperioden 2018–2021 blir det 44 miljoner kronor, motsvarande 25 procent. Men räknar man även in den extra tilldelningen på 67 miljoner kronor för nya gång- och cykelvägar 2017–2023, som Skellefteå inte fick del av, så hamnar procentsatsen på 10–15 procent de kommande fyra till fem åren.

I skrivelsen trycker politikerna på att Skellefteå kommun samtidigt ”upplever en remarkabel utveckling med ett mycket stort intresse för både bostads- och näringslivsetableringar”. I sammanhanget nämns bland annat Northvolts planerade etablering och behov av bättre järnvägs- och vägtransporter. Det behövs både nytt signalsystem och mötesstationer på Skelleftebanan, hävdar de, och föreslår att hundra miljoner kronor anslås till detta under 2018–2021.

Dessutom lyfts vikten av den växande flygplatsen fram och behovet av bra vägar dit. Framför allt vill man räta ut den krokiga vägen och göra den säkrare för boende intill. Där vill man se en investering på 30 miljoner kronor. Förbättringar av Bolidenvägen vill de också ha in i planen.

När det gäller väg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn anser politikerna att 30 av de 85 miljoner kronorna som är avsatta för åren 2022–2025 flyttas över till 2018–2021. De pekar bland annat på att vägen har stora pendlingsströmmar och är olycksdrabbad. I samband med Northvolts etablering vill kommunen även förlänga Torsgatan österut och behöver då kunna ansluta till väg 372 genom en rondell.

I länstransportplanen 2010–2021 avsattes 110 miljoner kronor för ombyggnad av Burträskvägen. I planen 2014–2025 hade summan minskat till 24 miljoner kronor, för att minskas med fyra miljoner kronor till 2018–2021. Nu önskar kommunstyrelsens arbetsutskott att den får större budgetutrymme.

En stor del av kritiken gäller också att gång- och cykelvägar prioriteras ned i Skellefteå kommun. Det gäller sträckan Skellefteå–Medle och Skellefteå–Klutmark som inte finns med i planen, trots att kommunen har velat prioritera dem. Politikerna skriver: ”den föreslagna objektsprioriteringen är oacceptabel.”

Då Skellefteå ska växa till 80 000 invånare menar man att orterna längs älven har en efterfrågan när det gäller planlagd mark för nya bostäder. Det ökar behovet av bättre kommunikationer.

Slutligen vill de slå ett slag för Skellefteå hamn, med tanke på Northvolts planerade etablering samt att hamnen pekas ut som en central hamn i samband med byggnationen av Norrbotniabanan.

Dessutom planerar kommunen ett 50 hektar stort industriområde norr om norra hamnen. Planer finns sedan tidigare på att anlägga en kaj i norra hamnen för 250 meter långa fartyg.

I yttrandet föreslår man att kajutbyggnaden finansieras via länstransportplanen. Under första planperioden handlar det om en investering på 100 miljoner kronor. Sammanlagt beräknas investeringarna hamna på 300 miljoner kronor.

 

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 februari 2018

Artiklar från 19 februari 2018

Artiklar från 17 februari 2018

Artiklar från 16 februari 2018

Artiklar från 15 februari 2018

Artiklar från 14 februari 2018

Artiklar från 11 februari 2018

Artiklar från 10 februari 2018

Artiklar från 9 februari 2018

Artiklar från 7 februari 2018

Artiklar från 6 februari 2018

Artiklar från 4 februari 2018

Artiklar från 3 februari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen