Järnsand het fråga i fullmäktige

"Varför har bygg- och miljönämnden klassat järnsanden som ett avfall, samtidigt som en dom klargjort att det är en biprodukt".

Detta undrade Kristdemokraten Charlotta Enkvist vid tisdagens kommunfullmäktige. Just järnsanden har den senaste tiden blivit en infekterad fråga i Skellefteå kommun. Boliden har på Rönnskärsområdet tvingats anlägga stora lager där järnsanden nu samlas oanvänd på hög. 2013 konstaterade mark- och miljödomstolen att järnsanden ska ses som en biprodukt. ”Varför begränsar bygg- och miljönämnden användningen”, undrade Charlotta Enkvist i sin interpellation.

– Det är inte vi i nämnden som har bestämt hur järnsanden får användas, det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och som kräver restriktioner, säger Evelina Fahlesson, nämndsordförande.

Evelina Fahlesson sa att fri användning inte får gälla för sanden, men att i vissa sammanhang är det okay att använda sig av järnsanden.

Håkan Andersson, Centern, ville veta vilken grund nämnden använder sig av då sanden klassas som ett avfall.

– Vi lyder länsstyrelsen, var svaret från Evelina Fahlesson. Vi välkomnar överprövning av ärenden, vi vill ha fler domstolsutlåtanden, sa Evelina Fahlesson.

I en interpellation som också berörde järnsand undrade Liberalernas gruppledare Andreas Westerberg om det rätt av bygg- och miljönämnden att agera på ett sätt som leder till ökade volymer deponi kommunen?

– Järnsanden ska användas rätt, sa Evelina Fahlesson.

– Kommunen har krånglat till det. Var tar järnsanden vägen som inte får användas. Jo, den läggs på en deponi där riskerna är lika stora som om järnsanden används på ett ansvarsfullt sätt, sa Andreas Westerberg.

Evalina Fahlesson sa att nämnden gått från frihet i användningen till att mer se till användningen och att detta är ansvarsfullt.

– Om kommunen vill kan vi agera mot myndigheterna, i dagsläget används bergkross i onödan i stället för järnsand, sa Andreas Westerberg. Detta innebär att mer material tas ut jordskorpan än som är nödvändigt.

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 19 februari 2018

Artiklar från 17 februari 2018

Artiklar från 16 februari 2018

Artiklar från 15 februari 2018

Artiklar från 14 februari 2018

Artiklar från 11 februari 2018

Artiklar från 10 februari 2018

Artiklar från 9 februari 2018

Artiklar från 7 februari 2018

Artiklar från 6 februari 2018

Artiklar från 4 februari 2018

Artiklar från 3 februari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen