Här politikernas nyårslöften för 2015

Notera att denna artikel är från 2014
Patrik Nilsson (S) kommunalråd Robertsfors.
Martin Noréhn (S), kommunalråd Malå.
Lotta Åman (S), kommunalråd Arvidsjaur.
Britta Flinkfeldt Jansson (S), kommunalråd Arjeplog.
Mikael Lindfors (S), kommunalråd Norsjö.

Lorents Burman (S), kommunalråd Skellefteå.

1. Ett viktigt löfte från oss är att vi ska fortsätta arbeta enligt tidsplanen när det gäller att säkra medfinansieringen av Norrbotniabanan. Vi har ett löfte från den sittande regeringen i frågan, och ska skicka in ansökan i början av nästa år.

2. Under mitt första år har jag känt att jag först och främst måste få bli kommunalråd i min kommun. Men jag lovar framöver att . Kommunen ska ta större plats och synas mer. Vi utlovar fler kraftfulla satsningar i likhet med Skebosatsningen på nya bostäder, som ska ge eko även på riksplan.

3. Vi lovar att våren 2015 sjösätta visionsarbetet 2030. Detta ska bli verklighet genom samspel mellan medborgare, kommun och näringsliv. Det har förts medborgardialoger över hela kommunen, ett arbete som sammanställs för till fället. Vi har även fört samtal med de 20 största företagen i kommunen och föreningsaktörer av olika slag.

Mikael Lindfors (S), kommunalråd Norsjö.

1. Jag kan lova ett helt nytt busstorg i Norsjö, en absolut nödvändighet och en viktig fråga för oss 2015. Om det inte är helt och hållet färdigt under nästa år så ska det åtminstone vara väldigt nära!

2. Vi kommer även att utveckla vår integrationspolitik. Vi har en relativt stor andel nysvenskar i Norsjö som vi värnar om och är stolta över. Det kommer under nästa år att tas fram en ny integrationsstrategi, som bland annat handlar om kommunala praktikplatser. Kommunen kommer under året att öppna upp för fler platser.

3.  Vårt tredje löfte är att se till att vi ska ha en ekonom i balans 2015. Vi ska vidta de ekonomiska åtgärder som krävs, utifrån den nya budgeten som presenteras i april. Vi hoppas på mer pengar till vård, skola och omsorg.

Martin Noréhn (S), kommunalråd Malå.

1. Jag lovar att det ska byggas nya bostäder i Malå. Det finns detaljplaner och det finns funderingar. Ett exakt antal är svårt att nämna i dagsläget, men det måste byggas och det kommer att påbörjas under 2015.

2. Besöksnäringen ska utvecklas och besöksantalen öka. Vi har som bekant en skidbacke i Malå, som är otroligt viktig. Det finns en utvecklingsplan här, och spaden ska sättas i jorden.

3. Vi kommer att minska de tomma lokalytorna i våra kommunala fastigheter. Det finns planerade utredningar av exempelvis skolverksamhet, men det handlar även om tomma industriytor. Vi ska arbeta intensivt för att få nya hyresgäster, men det kan också innebära försäljning av lokaler.

Britta Flinkfeldt Jansson (S), kommunalråd Arjeplog.

1. Jag lovar att under året ta alla tänkbara debatter om främlingsfientlighet, oavsett när och var. I politiska sammanhang men även på andra håll där frågan dyker upp, exempelvis i konsumkön.

2. På det lokala planet i Arjeplog väntar stora förändringar inom äldreomsorgen. Jag lovar att de lösningar som ska tas fram ska utarbetas i dialog med medborgare, personal och andra som berörs. Diskussionen ska tas med både de som är äldre nu, och de som är på väg att bli det. Vi har procentuellt sett för många särskilda boenden och de är personalkrävande. Vi måste se över personal och lokalkostnader, så att pengarna används på bästa sätt.

3. Jag utlovar fler satsningar på kommunöverskridande samarbeten, liknande den om en gemensam överförmyndarnämnd med Skellefteå. Hittills har detta arbete varit mer översiktligt, jag ska arbeta för att vi ska få se mer av detta framöver.

Lotta Åman (S), kommunalråd Arvidsjaur.

1. Jag lovar att arbeta för kommunens positiva utveckling när det gäller satsningar på både nyetableringar och redan etablerade företag. Här har vi en konkret etablering på gång i form av Bkm Mannesmann AG, något som kan ge upp till 25 jobb totalt och ett tiotal redan nästa år. När det gäller de redan etablerade näringslivet ska vi utveckla den uppsökande verksamheten, där dialog finns redan i dag mellan exempelvis företag, handel och LRF.

2. Vi ska fortsätta arbetet med att erbjuda en bra service till medborgarna, med en bibehållen kvalitet på skola, vård och omsorg. Det innefattar bland annat satsningen på ett nytt äldrecenter och en ny storförskola. Vi ska lägga grunden för detta under 2015.

3. Alla ska trivas i Arvidsjaur, det ska vi arbeta hårt på. Här ska inte finnas fördomar, diskriminering eller attityder. Det handlar bland annat om att utveckla kommunens integrationspolitik, arbetet med ensamkommande och asylsökande.

Patrik Nilsson (S) kommunalråd Robertsfors.

1. Jag lovar att den nya planerade storförskolan med sex avdelningar ska börja byggas under 2015. En viktig fråga för kommunen.

2. Mitt andra löfte är en fråga vi gick till val på, trygga anställningsförhållanden vid kommunen. Under 2015 ska personalpolitiken finnas med vid varje politiskt möte. Fler ska kunna erbjudas den tjänstgöringsgrad de vill ha, och vi ska arbeta för fler tillsvidareanställda och färre timanställda. Vi ska även arbeta hårt på att vända sjukskrivningstalen som tyvärr ökat oroväckande de senaste åren.

3. Jag lovar även en offensiv satsning på sysselsättningsfrågan i Robertsfors. Vår arbetslöshet är lägst i länet, under fem procent. Men med Element Six nedläggning är frågan viktig. Vi jobbar redan brett för att ragga nya arbetsgivare till orten, och för kontinuerlig dialog med flera företag. Detta arbete ska fortsätta och intensifieras under året.

 

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Nyheter

Artiklar från 16 januari 2018

Artiklar från 13 januari 2018

Artiklar från 12 januari 2018

Artiklar från 11 januari 2018

Artiklar från 10 januari 2018

Artiklar från 9 januari 2018

Artiklar från 8 januari 2018

Artiklar från 5 januari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen