Kankberg gruva kan återfyllas med järnsand

Notera att denna artikel är från 2016

Nu ska järnsanden tillbaka dit den kanske främst hör hemma: Till gruvan. Åtminstone har Skellefteå kommun tillstyrkt användningen.

Bolidenbolaget vill använda järnsand som stabiliserande fyllnadsmaterial i Kankbergsgruvan. Där används för närvarande gråberg som fyllnad i de utbrutna bergrummen.

Men inom en tvåårsperiod väntas tillgängligt gråberg inte räcka till, och därför har bolaget vänt blickarna mot sitt eget lager av järnsand som ligger på Rönnskär.

Miljödomstolen

Tanken är att cirka 138 000 – 193 000 ton per år ska köras de sex milen till Kankberg. Det blir cirka 11-12 lastbilslass per dag.

Bolaget har lämnat ansökan till mark- och miljödomstolen, och den har begärt yttrande från bygg- och miljönämnden i Skellefteå.

Ärendet var uppe vid nämndens förra möte, och politikerna hade inget att invända mot planerna.

Det noteras att gruvbolaget redan i dag pumpar upp allt vatten från gruvan till en särskild reningsanläggning. Om järnsanden händelsevis skulle urlaka metaller, så skulle de alltså följa med upp till reningsverket.

Gruvan är för liten för att det ska löna sig med anrikningssand..

Men risken för urlakning har av bolaget bedömts som mycket liten.

Minst tio år

Kankbergsgruvan väntas vara i drift i minst tio år till.

Enda haken med att placera järnsand i gruvan är vad som händer när gruvan läggs ner, då ska den nämligen successivt få fyllas av vatten.

Gruvbolaget har gjort bedömningen att risken för att metaller läcker ut via vattnet är mycket liten, nästan på samma nivå som när man använder gråberg. Max 0,5 kilo zink per år och 0,12 kilo nickel väntas urlakningen bli från den nerlagda gruvan.

Nu är det alltså mark- och miljödomstolen som bestämmer.

Första gången

För Bolidens del är det första gången man vill använda järnsand som fyllnad i en gruva.

– Vi gör alltid återfyllnad i våra underjordsgruvor, men det är med andra material, säger Niklas Frank, chef för gruvorna i Bolidenområdet.

Använder sand

– I Renström och Kristineberg använder vi sand som blir över vid anrikningsverken, säger han.

– Rent teoretiskt skulle vi kunna använda sådan sand även i Kankberg, men det blir för dyrt att göra sådan anpassning.

Niklas Frank säger att det inte finns planer på att använda järnsand i fler gruvor.

Mer från Nyheter

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Artiklar från 13 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen