Bantat fullmäktige under lupp i Norsjö

Hur stort ska kommunfullmäktige vara? Det diskuteras i Norsjö.

En lagändring har gjort det möjligt att banta fullmäktige ner till 21 ledamöter. Norsjö kommun, som idag har 31 ledamöter i fullmäktige, har utrett frågan. I utredningen konstateras att det både finns för- och nackdelar med en minskning.

Farhågorna är bland annat att det kan leda till sämre representativitet och att kommunstyrelsen och fullmäktige i stort sett kommer att bestå av samma personer.

Förhoppningarna är exempelvis att det blir lättare för partierna att fylla listorna och att en större andel kan delta i debatterna.

En majoritet i kommunstyrelsen bestående av S, V och KD anser att nackdelarna väger tyngre och vill behålla dagens 31 ledamöter, medan L och C vill minska till 27. Definitivt beslut fattas av fullmäktige.

Mer från Nyheter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen