Bantat fullmäktige under lupp i Norsjö

Hur stort ska kommunfullmäktige vara? Det diskuteras i Norsjö.

En lagändring har gjort det möjligt att banta fullmäktige ner till 21 ledamöter. Norsjö kommun, som idag har 31 ledamöter i fullmäktige, har utrett frågan. I utredningen konstateras att det både finns för- och nackdelar med en minskning.

Farhågorna är bland annat att det kan leda till sämre representativitet och att kommunstyrelsen och fullmäktige i stort sett kommer att bestå av samma personer.

Förhoppningarna är exempelvis att det blir lättare för partierna att fylla listorna och att en större andel kan delta i debatterna.

En majoritet i kommunstyrelsen bestående av S, V och KD anser att nackdelarna väger tyngre och vill behålla dagens 31 ledamöter, medan L och C vill minska till 27. Definitivt beslut fattas av fullmäktige.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen