Järnvägsplanerna snart på plats

Arbetet i full gång. Lars Bergdahl är projektledare för de järnvägsplaner som nu arbetas fram.
Hopp om byggstart. Visionen om kustjärnväg på våra breddgrader ser ut att bli verklighet.

Projektorganisationen är åter på plats vilket innebär att arbetet med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan pågår för fullt. "Under året blir det en rad samrådsmöten", säger Lars Bergdahl, projektledare inom Trafikverket.

Trafikverket beslutade redan 2010 om Norrbotniabanans ungefärliga dragning mellan Umeå och Skellefteå. Då inga pengar funnits för järnvägsplaner fram tills nu, har det bara funnits korridorer framtagna. Nu finns en budget på 200 miljoner kronor för att ta fram järnvägsplanerna. 15 anställda inom Trafikverket arbetar med projektet, dessutom ett 20-tal anställda på deltid samt att konsulter är inkopplade.

Järnvägskorridorerna är på sina ställen ett par kilometer breda och det är just inom korridorerna som det slutligen ska fastläggas var rälsen ska läggas.

– I de södra delarna följer korridorerna till stora delar E 4. Från Ånäset till Bureå kommer sträckningen inte närmare Lövånger än någon mil, säger Lars Bergdahl.

Markundersökningar

Jämfört med en väg måste en järnväg vara mycket styvare med många raksträckor. Just nu projekteras sträckan Umeå-Skellefteå och planerad byggstart för sträckan Umeå-Dåva är satt till nästa år. Redan nu genomförs vissa förberedande arbeten som inventeringar, markundersökningar och inmätningar. Samrådsförfaranden kring Umeå-Dåvadelen hölls i slutet av förra året. Det handlar om en tolv kilometer lång sträcka.

Trafikverket har även haft dialogmöten med företag som är starkt beroende av fungerande godstrafik. Gruppen resonerade kring de alternativ som finns för dragningen inom korridorerna. Till våren är det dags för nya samrådsmöten och informationsmöten i Skellefteregionen.

– Arbetet med järnvägsplanerna pågår intensivt, men de pengar som finns framme handlar just om järnvägsplanerna, några konkreta pengar för själva järnvägsbygget finns ännu inte på plats, säger Lars Bergdahl.

Flera delprojekt

När Botniabanan byggdes upp till Umeå kom det in mängder av synpunkter kring dragningen, områden ansågs som känsliga ur miljösynpunkt. Den korridor som nu gäller upp till Skellefteå anses inte ha så många känsliga områden. Sträckan Dåva-Skellefteå är uppdelat i tre delprojekt.

– Korridoren det handlar om tror vi inte ska medföra att stora schismer ska behöva uppstå. Givetvis ska vi lyssna och ta hänsyn till de åsikter som förs fram, säger Lars Bergdahl.

När Trafikverket planerar att bygga en järnväg på en viss sträcka försöker de i första hand förvärva marken som behövs i samförstånd med de berörda markägarna. Är planen fastställd har Trafikverket rätt att genomföra den även om det finns de som protesterar. Lantmäterimyndigheten kan besluta att Trafikverket får överta marken, något som kan överklagas till domstol.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen