Gruvbolagets förre miljöchef förhördes: ”Helt fel att Boliden försökt att undgå någon lagstiftning”

Han besökte Promels anläggning i Arica vid två tillfällen under 1980-talet – och som Bolidens miljöchef såg han då inga varningstecken som hindrade exporten av 20 000 ton våtverksslam. ”Och att Boliden försökt undgå någon lagstiftning vid exporten är i högsta grad fel”, förklarade Rolf Svedberg.

Det var den 17 oktober som den mest omfattande rättsliga prövning vid Skellefteå tingsrätt startade.

Under tre dagar gick kommanditbolaget Arica Victims igenom sin sakframställan med utgångspunkt att gruvbolaget Boliden ska betala sammanlagt 102 miljoner kronor till 796 chilenare som är eller har varit bosatta i Arica.

”Har agerat vårdslöst”

– Boliden har agerat vårdslöst och inte tagit sitt ansvar för upparbetningen av 20 000 ton våtverksslam som exporterades till Arica och som skulle utföras av företaget Promel. Boliden har ett solidariskt ansvar, menade Arica-ombudet Johan Öberg.

Veckan därpå gick Bolidens jurister igenom vad man menar är fakta i målet, där det påpekades att det förekom en mängd ”missförstånd och felaktigheter i det här rättsfallet”.

”Inget skedde i lönndom”

– Arica Victims säger att slammet skeppades iväg illegalt, men ingenting skedde i lönndom. Boliden vidtog en mängd åtgärder för att försäkra sig om att Promel var kapabla att genomföra upparbetningen, menade Bolidens jurist Robin Oldenstam.

På den 14:e rättegångsdagen – i fredags blev det inställda förhandlingar på grund av ishalkan i Skellefteområdet – så var det dags för den förre miljöchefen Rolf Svedberg att vittna.

Båda parterna hade kallat honom som vittne men rätten bedömer honom som ”Bolidens vittne”.

”Många viktiga frågor”

Han fick berätta om sin yrkesbakgrund, att han arbetade som miljöchef på Rönnverksverken mellan 1979 och 1987.

Han redogjorde också för den samrådsgrupp som fanns, där förutom Boliden fanns med, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och lokala hälsomyndigheter ingick.

– Det togs upp en mängd viktiga frågor upp var mycket angeläget för Boliden, att få reaktioner på de förslag som fanns. Det diskuterades också utan att saker blev förda till protokollet, påpekade Rolf Svedberg.

Gjorde två resor till Arica

Han berättade hur förslaget kom till att skeppa 20 000 ton våtverksslam till Arica i Chile, något som genomfördes under mitten av 1980-talet.

Rolf Svedberg gjorde också två resor till Arica och besökte företaget Promel för att med egna ögon se på industriområdet, hur processen såg ut när våtverksslammet skulle upparbetas, vilken utrustning som fanns.

– Det gällde också vilka produkter man skulle få ut vid upparbetningen, likaså vilka miljöhänsyn som var aktuella för att den här processen skulle vara lämplig, tillade Rolf Svedberg.

Märkte en viss irration…

Han berättade att han hade en mängd frågor om verksamheten, och att han vid ett av de två besöken kunde märka av en viss irritation hos Promels ägare.

– De upplevde nog mig som något av en folkskollärare som kommit dit för att lära dem deras arbete, påpekade Rolf Svedberg.

Sammantaget fanns det dock inget som gjorde att Rolf Svedberg kände sig osäker över att Promel inte skulle ha kapacitet eller kunnande för att kunna ta hand om våtverksslammet på ett lämpligt sätt.

”Är i högsta grad fel”

– Det har framförts påståenden i den här rättsprocessen att Boliden medvetet velat undgå lagstiftningen när våtverksslammet exporterades, hur ser du på detta, frågade Bolidens jurist Robin Oldenstam.

– Det är i högsta grad fel, blev Rolf Svedbergs tydliga svar.

Förhöret med Bolidens förre miljöchef beräknas ta hela tisdagen.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen