Flera postnummer ändras nästa år

Med start i mars 2018 byts postnumret ut på flera orter i Sverige. Anledningen är att det ska göra postutdelningen effektivare.

Det är omkring 200 postnummer som kommer att förändras runt om i landet, i vissa fall ändras också postorten. I Skellefteå kommun är det framförallt Lövånger som berörs där fem befintliga postnummer ska ersättas av nya. Även i Malå kommun byts elva nummer ut. Beslutet är en del av en årlig utvärdering som görs av Postnummerrådet, ett råd bestående av representanter från flera organisationer och myndigheter som jobbar med utdelning via post.

– Undersökningen är ett administrativt verktyg för att kunna effektivisera postutdelning, säger Maria Ibsén, pressansvarig på PostNord.

Både kommuner och postoperatörer kan ansöka om att ett postnummer ska ändras. Det finns flera anledningar till att genomföra en postnummerändring.

– Det kan handla om att ett nummer är geografiskt ologiskt, till exempel att adressen tillhör en särskild kommun men att byggnaden ligger utanför kommungränsen. Ett annat exempel är att antal boende inom ett utdelningsområde ökar vilket gör att nya postnummer måste adderas, säger Ibsén.

De nya postnumren kommer att gälla från och med den 5 mars 2018. Alla berörda hushåll och företag har fått ta del av informationen och kommer att få en påminnelse i februari.

Det är ett administrativt verktyg

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen