Flera brister – tandläkare i Skellefteå åläggs prövotid

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, anser att en tandläkare i Skellefteå varit ”oskicklig vid utövningen av sitt yrke” och ålägger tandläkaren en treårig prövotid.

Det var i februari i fjol som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmälde tandläkaren till HSAN.

IVO konstaterade i sin granskning av tandläkaren att hen ordinerat patienter antibiotika på ett sätt som strider mot Läkemedelsverkets rekommendation, visat betydande brister i dokumentationen och utfört behandlingar som inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO ansåg att tandläkarens oskicklighet kan ha haft betydelse för patientsäkerheten och yrkade på att tandläkaren ska åläggas en treårig prövotid.

Tandläkaren uppger att hen har ändrat sina journalföringsrutiner och menar att det, i de fall som anmälan tar upp, finns omständigheter som medverkat till att insatserna för patienterna delvis inte blivit optimala, men att hen inte varit så oskicklig att det finns skäl att föreskriva en prövotid.

HSAN går dock på IVO:s linje och bedömer att tandläkaren brustit i sin journalföring, utfört behandlingar som inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att det i fyra patientfall funnits bristande motivering för att använda antibiotika. Ansvarsnämnden anser att tandläkaren varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och att det kan befaras ha haft betydelse för patientsäkerheten. HSAN ålägger därför tandläkaren en treårig prövotid för att hen ska komma tillrätta med de missförhållanden som föranlett beslutet om prövotiden.

Taggar:

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen