Skolelev hotade lärare med kniv

Notera att denna artikel är från 2015

Eleven vägrade lämna slöjdlokalen, greppade en kniv och hotade läraren. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder.

Händelsen inträffade under en lektion i träslöjd på en grundskola i Norrans spridningsområde. Läraren sa åt en elev att lämna lokalen, men eleven vägrade.

Eleven lekte ”katt och råtta” med läraren, för att till slut gå mot utgången. Då greppade eleven en kniv som tillhörde slöjdsalen och hotade läraren med kniven.

En skolledare anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud enligt arbetsmiljölagen. Nu vill myndigheten ta del av kommunens utredning.

Utredningen ska visa vilka faktorer som bedöms ligga bakom och vilka åtgärder kommunen vidtagit eller tänker vidta för att förhindra att något liknande händer igen. Arbetsmiljöverket vill ha svar senast den 2 december.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen