Ska kartlägga hur contorta sprids

Notera att denna artikel är från 2015

Nu startar ett par projekt för att studera spridningen av den nordamerikanska tallsorten.

När den nordamerikanska tallen introducerades i svenska skogar på 1970-talet trodde man inte att den kunde föröka sig själv, utan ansåg att det krävdes värme från skogsbränder för att kottarna skulle släppa ifrån sig frön. Men det har visat sig att solvärme kan räcka.

Men varför är det viktigt att ha koll på spridningen? Eftersom contorta växer fortare än inhemsk tall krävs mer barr och det ger en mörkare skog och en tjockare matta av barr på marken. Man tror att det kan försvåra för andra växter att etablera sig där och att insekterna blir färre. Det kan i sin tur leda till påverkan på fågelfaunan i området.

– Men det finns kunskapsluckor kring miljöeffekterna på alla områden. Några av orosmolnen är att den kan påverka den biologiska mångfalden och etablera sig i miljöer där det inte finns träd sedan tidigare, exempelvis på myrar eller ovanför trädgränsen, säger Jörgen Rudolphi, forskare vid SLU i Umeå.

Ska så contorta

För att få bättre kontroll över spridningen har några forskningsprojekt dragit igång. Skogforsk samordnar ett projekt där skogsbolagen gör inventeringar i skogarna.

Jörgen Rudolphi startar inom kort ett projekt som kombinerar fältstudier kring contortaplanteringar och datoranalyser. Dessutom görs försök att så tallsorten i olika miljöer.

– Särskilt intressant blir det att studera hur spridningen ser ut kring brända hyggen och i fjällnära skog, säger han.

Några av orosmolnen är att den kan påverka den biologiska mångfalden.

Bedöma risk

Fyra forskare ska arbeta i projektet under tre år och det ska resultera i spridningsmodeller för contorta, riskbedömning av hur mycket den sprider sig och vad som händer om vi inte gör något åt den.

– Dessutom ska vi göra beräkningar av vad övervakning och eventuell bekämpning kan kosta, säger Jörgen Rudolphi.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Nyheter

Artiklar från 12 januari 2018

Artiklar från 15 september 2017

Artiklar från 12 september 2017

Artiklar från 9 september 2017

Artiklar från 4 september 2017

Artiklar från 26 juni 2017

Artiklar från 28 mars 2017

Artiklar från 3 februari 2017

Artiklar från 1 februari 2017

Artiklar från 24 januari 2017

Artiklar från 10 januari 2017

Artiklar från 25 mars 2016

Artiklar från 11 mars 2016

Artiklar från 28 februari 2016

Artiklar från 23 januari 2016

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen