Större delen av oljan ska väck

Innan 2030 måste 70 procent av oljan som används för transporter i länet bort. Antingen genom effektivisering eller genom att den ersätts med förnybara drivmedel. Nu planerar länsstyrelsen ett projekt för att få till stånd omställningen.

Målet att få en fossiloberoende fordonsflotta 2030 har beslutats av riksdagen. Det handlar om att hejda klimatförändringarna.

Projektet som planeras i Västerbotten går bland annat ut på att tillhandahålla klimatstrategisk kompetens till kommunerna, ta fram statistik för att planera infrastruktur och utveckla planeringsverktyg. Det ska även organisera samverkan mellan samhällsplanerare, näringsliv och andra intressenter.

Bakom projektet står förutom länsstyrelsen även Biofuel Region och Energikontor Norr. Det har en budget på 24,6 miljoner kronor beräknas starta i januari 2018 och fortsätta till april 2021. Projektägarna ska finansiera större delen av projektet, men även kommunerna och Tillväxtverket förväntas bidra. Av Skellefteå kommun äskar man 150 000 kronor.

Mer från Nyheter

Artiklar från 15 september 2017

Artiklar från 12 september 2017

Artiklar från 9 september 2017

Artiklar från 4 september 2017

Artiklar från 26 juni 2017

Artiklar från 28 mars 2017

Artiklar från 3 februari 2017

Artiklar från 1 februari 2017

Artiklar från 24 januari 2017

Artiklar från 10 januari 2017

Artiklar från 25 mars 2016

Artiklar från 11 mars 2016

Artiklar från 28 februari 2016

Artiklar från 23 januari 2016

Artiklar från 7 november 2015

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen