Efter rånvågen: Arbetsgivare skärper rutiner

Notera att denna artikel är från 2017
Bilden överst till vänster: Ur polisens förundersökning från Apotek Hjärtat. Bilden till vänster från Big Smajl, Moröhöjden. Foto: Hans Berggren. Längst ner till vänster: Apotek Tärnan. Foto: Lina Andersson. Längst ner till höger från OKQ8, Boliden. Foto: Karin Israelsson

I slutet av 2016 inträffade fem rån i Skellefteområdet. Vid fyra av dem användes tillhyggen och i samtliga fall utsattes personal för hot.

 

De här rånen skedde i oktober månad: Rån mot ett apotek i Skellefteå, ett annat mot Big Smajl hamburgerrestaurang på Moröhöjden i Skellefteå och ett tredje mot OKQ8-macken i Boliden. I november inträffade en liknande händelse på Willys, Solbacken, då personal utsattes för knivhot.

Läs även: Transport: ”Vi har alltid varit emot ensamarbete”

Strax efter jul, den 27 december, skedde ytterligare ett rån, då mot apotek Tärnan i Skelleftehamn, där en maskerad gärningsman tilltvingade sig narkotikaklassade läkemedel. I det fallet användes inget tillhygge.

Hur ser arbetsgivare på säkerhet och ensamarbete, där det förekommer?

Pernilla Östlund är tillförordnad apotekschef i Skelleftehamn och säger:

– Vi har en säkerhetsanalys som vi jobbar efter. Det som kommer att ske nu är att vi ska göra en ny säkerhetsanalys tillsammans med våra säkerhetsexperter.


Norrans tv-satsning Brottsplats – ett specialavsnitt om rånvågen.

Vad har ni för policy kring ensamarbete?

– Vi har ensamarbete, men kommer att se över det också. Det är jätteobehagligt för dem som drabbas.

Vilket stöd får personal som utsätts?

– Vi har rutiner i form av till exempel samtalsstöd. Den person som blev utsatt har talat med expertis och är tillbaka i tjänst.

Personal på apoteket i ICA Kvantums lokaler, som ingår i apotekskedjan Hjärtat, utsattes för ett rån i oktober i fjol. Via presstjänsten säger man att det finns rutiner både i samband med rån och efter en sådan händelse. Man säger också att man tar personalens säkerhet på största allvar samt att alla medarbetare får stöd.

Erica Lundgren är vd för OKQ8, Västerbotten. På frågan om policy kring säkerhet och ensamarbete svarar hon:

– Vi följer OKQ8:s policy som är definierad i en stationshandbok. I vår strategi inom OK Västerbotten så dubbelbemannar vi även så långt det är möjligt och vår strävan är att minimera ensamarbete. Säkerheten ska prioriteras så långt det är möjligt utan att servicen till våra kunder och verksamheten på orten riskeras.

Direkt efter rånet på bensinstationen i Boliden vidtog OKQ8 följande åtgärder:

• Samtal med personalen direkt efter rånet på plats.

• Stängd butik dagen efter.

• Krisstöd till drabbad medarbetare via företagshälsovård, både direkt efter incidenten och fortsatt stöd efter behov.

• Krisstöd till personalgruppen via företagshälsovård (i grupp.)

• Förstärkt belysning på baksidan utomhus vid bakdörren.

• Dubbelbemanning, det vill säga, inget ensamarbete i fyra veckor efter rånet.

• Cashguard installerades i butiken.

• Låset på lagerdörren är bytt så att det blir automatlås när den stängs.

När det gäller rånet på Big Smajl i Skellefteå ändrade man öppettiderna efter att det inträffat. Det säger David Ulfhielm, delägare på Big Smajl:

– Vi har ändrat våra öppettider från klockan 22.00 till klockan 21.00 efter rånet. Vi har gjort det i samråd med vår personal och huvudsyftet är att de ska känna sig trygga på arbetet. Den som drabbades av rånet har talat med kurator och har kommit över händelsen.

Den 16 november utsattes en i personalen på Willys för knivhot i samband med en butiksstöld. Butikschefen på Willys, Mattias Olsson säger:

– Vi har sedan tidigare en mycket högt säkerhetstänk och det har vi förstås fortsatt att ha fokus på. Självklart har vi sett över våra rutiner och ser till att de följs. Tyvärr går det aldrig helt att gardera sig men vi känner att vi har en mycket hög och bra nivå när det gäller att arbeta förebyggande med säkerhet.

Vad har ni för policy kring säkerhet/ensamarbete?

– Ingen jobbar ensam i butiken. Vi sätter säkerhetsfrågan oerhört högt och jobbar med den systematiskt. Vi har också fördelen av att ingå i en stor kedja som jobbar strukturerat med säkerhet, där det finns resurser vi kan få hjälp av.

Vilken typ av stöd får de som utsätts för rån?

– Det finns ett väl genomarbetat tänk för hur vi tar hand om medarbetare som drabbas av rån eller liknande händelser. Vi har en krisjour som är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Vi erbjuder stöd och avlastningssamtal, både i direkt anslutning till händelsen och efteråt. Ibland kan det komma reaktioner långt efter, så det är viktigt att följa upp.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen