Bolidens tuffa ord vid slutpläderingen: ”Är helt utan substans, det är sanslöst”

På onsdagen framförde Arica Victims ombud flera kritiska synpunkter kring de uppgifter som Bolidens vittnen och sakkunniga lämnat. På torsdagen slog gruvbolagets jurister tillbaka: ”Uppgifterna som lämnats om påstådd dumpning utanför Arica är rena hörsägen och sanslösa”, menade advokat Marcus Berglie.

På torsdagsförmiddagen gick Bolidens advokater Robin Oldenstam, Christoffer Monell och Marcus berglie igenom bland annat vilket lagval man menade att Skellefteå tingsrätt ska döma efter (svensk lag).

Men framförallt: Boliden gick igenom den sammantagna bevisningen att gruvbolaget gjorde allt och lite till för att försäkra sig om att försäljningen av 20 000 ton våtverksslam till företaget Promel i Arica åren 1984 och 1985 skedde på ett korrekt sätt till ett företag som hade kunskap och erfarenhet att upparbeta farligt gruvavfall.

”Finns inget orsakssamband”

På eftermiddagen fortsatte de tre advokaterna att gå igenom omständigheter som enligt Boliden visat att det inte finns något orsakssamband mellan våtverksslammet och de förhöjda arsenikvärdena i urinen hos de 796 chilenare som stämt Boliden på sammanlagt 102 miljoner kronor.

Christoffer Monell påpekade att kraven för vårdslöshet, som Arica Victims framställt det, inte är uppfyllda enligt svensk lag och att det därför inte kan handla om att Boliden ska behöva betala något skadestånd.

Kollegan Marcus Berglie hade en flera timmar lång genomgång kring arseniknivåer som de 796 chilenarna uppvisat vid tester 2010, som legat på 30 mikrogram arsenik per liter urin eller högre, och som enligt Arica Victims utgör en hälsorisk rent fysiskt men också ett psykiskt lidande som oro och ångest.

”Stabila arseniknivåer över tid”

– Det kan antas av privatpersonernas arseniknivåer i urinen har varit stabila över tid, och man har inte angivit något vetenskapligt stöd för påståendena om hälsoriskerna vid den här typen av relativt sett låga arseniknivåer i urinen.

– Det är också helt felaktigt, som Arica Victims påstått och det även framskymtat i massmedia, att våtverksslammet kan tillskrivas allt ont som hänt i Arica. Slammet var inte det enda som fanns i området, Promel hade bedrivit sin verksamhet sedan 1979. På området fanns material från Bolivia och den egna silvergruvan som innebar råarsenik från komplexa sliger, fortsatte Marcus Berglie.

Klassisk bild diskuterades

Han lyfte fram uppgifterna kring ett fotografi som figurerat i massmedia under många år och som visar en stor avfallshög, att denna skulle visa Bolidens våtverksslam i Arica.

– Men vid kontroll med förre miljöchefen Rolf Svedberg visade det sig att bilden togs i februari 1984, och då hade Boliden inte skeppat iväg något våtverksslam. Det visar en del av felaktigheterna som spridits, sade Marcus Berglie.

Bolidens jurister underströk också att den samlade bevisningen inte ger Arica Victims-ombuden rätt när de påstått att jord och damm från våtverksslammet, som blåst omkring och spridits i Polygono, var en betydande källa till arsenikexponering.

”Handlar om dricksvatten och föda”

– Motsatsen visas både i studier och forskning som vi har presenterat. Studier visar att privatpersoner som bor i närheten av Promels anläggning inte generellt har någon högre arsenikkoncentration i urinen än de som bor längre bort från området, framhöll Marcus Berglie.

Bolidens advokater menade istället, vilket Norran berättat om tidigare, att förhöjda värden av arsenik i urinen främst kan förklaras genom att det finns rikligt med arsenik i dricksvattnet i Arica, men även i mat som fisk, skaldjur och ris.

”Utan substans, helt sanslöst”

Marcus Berglie ansåg också att uppgifter om att delar av våtverksslammet ska ha dumpats en bit utanför Promels anläggning, intill en vägkorsning, bygger på ”hörsägen i två led, är helt utan substans och en teori som är sanslös”.

– Att man i Arica beslutat sig för att bygga bostäder på området där våtverksslammet hade förvarats samt att Promel valde att överge sin anläggning är knappast något som Boliden kan hållas ansvarigt för. Det ska finnas rättsliga krav på ett orsakssamband, och det gör det inte, tillade Robin Oldenstam.

”Ni ska inte lösa den här gåtan”

Han avslutade med att tilltala domstolens tre ledamöter:

– Ni ska inte lösa gåtan varför miljöproblem uppstod i Arica. Det ni ska göra är att se om Boliden ska ha agerat vårdslöst efter alla de åtgärder som vidtogs, och se om man verkligen kan påstå att våtverksslammet bidragit till en påstådd långvarig exponering av arsenik hos de 796 personer som ingår i Arica Victims. Vi menar att så inte är fallet och att Boliden därför inte har ett solidariskt ansvar att betala något skadestånd.

Domen om en månad

Vid 17.30-tiden på torsdagen meddelade rättens ordförande, lagman Christel Lundmark, att domen kommer den 8 mars.

Det innebar slutet på 21 förhandlingsdagar som inleddes den 17 oktober.

Nu återstår en viktig fråga: vad tycker Skellefteå tingsrätt?

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen