Bolidens angrepp mot Arica Victims kommanditbolag: ”Skapats för att kringgå lagen”

Nu går Boliden till kraftigt angrepp mot kommanditbolaget Arica Victims. Det sker som ett svar på kommanditbolagets kostnadsräkning på 26 miljoner kronor. ”Bolaget har skapats enbart med syfte att kringgå svensk lag”, säger Bolidens informationsdirektör Klas Nilsson.

I den rättsliga striden om Bolidens våtverksslam har Arica Victims ombud yrkat på ersättning på 26 miljoner kronor där 25 miljoner kronor handlade om arvoden för sex ombud. Boliden yrkade på 36 miljoner kronor varav 21 miljoner var advokatkostnader.

Nu har parterna kommenterat den andra partens yrkanden till Skellefteå tingsrätt. Arica Victims svar är mycket kort:

”Arica Victims kommanditbolag överlämnar till tingsrätten att bedöma skäligheten av Boliden Mineral AB:s i målet yrkade rättegångskostnad.”

Boliden har en mängd anmärkningar och ifrågasättanden.

– Vi har förstått att det finns avtal som ger ombuden rätt att erhålla en procentandel av ett skadestånd vid sidan om den ersättning som döms ut för rättegångskostnader vid vinst. Stämmer detta ger det ombuden ett ekonomiskt intresse i utfallet av rättegången samtidigt som man har övervältrat risken för att behöva betala rättegångskostnader på oss.

– Det senare gäller då kommanditbolaget, utifrån vad som är känt, inte har några ekonomiska medel och bedriver ingen annan verksamhet än att vara formell part i målet, tillägger Klas Nilsson.

Klas Nilsson, Boliden: Kommanditbolaget bör svara på vilka kostnader bolaget haft, om några sådana finns, likaså hur eventuella kostnadsanspråk hanteras av bolaget.

Vad är problemet?

– Det är en del av en bolagskonstruktion som skapats enbart med syfte att kringgå svensk lag och undandra sig det kostnadsansvar som man skulle åläggas om Boliden vinner. De har allt att vinna men inget att förlora.

Ni har känt till bolaget sedan 2013. Varför dröja med kritiken i fyra år?

– Det är något som har ställts på sin spets först efter den rättsliga förhandlingen. Vi ifrågasätter också att deras advokatkostnader är större utan att man har kunnat specificera varför. Man har bara angett antal arbetade timmar, ingenting annat, svarar Klas Nilsson.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen