Uppgörelser med våld, hot och utpressning: ”Vissa händelser en form av bötning”

Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar om något aktuellt. Vid pågående nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln har skrivits.

Polisen i Skellefteå vet att många av uppgörelserna aldrig kommer till deras kännedom. ”Vissa av händelserna som anmälts kan beskrivas som en form av bötning”, säger Patrik Manberg.

Han arbetar vid polisen i Skellefteå och han och kollegorna har det senaste halvåret sett ett flertal anmälningar till polisen om hur kriminella, som ofta har en bakgrund i missbruk, angripit sina offer med tillhyggen som knivar, yxor och basebollträn i lägenheter.

Ofta har det handlat om skulder eller affärsuppgörelser som gått snett, likaså har gamla oförrätter mellan personer bidragit till våld, hot och utpressning.

Olika slags uppgörelser

– I vissa fall ser vi att det förekommit en typ av ”bötning”, alltså en form av indrivning av skulder eller annat, säger Patrik Manberg.

Begreppet ”bötning” behöver inte alltid handla om skulder eller narkotikauppgörelser, det kan vara olika slags kränkningar som på det här sättet ska regleras genom utpressning, rån eller grovt våld med tillhyggen.

Mer från Nyheter

Artiklar från 20 januari 2018

Artiklar från 19 januari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen