Monica hjälper de unga offren från Västerbotten: ”Fallet saknar motstycke”

Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar om något aktuellt. Vid pågående nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln har skrivits. Notera att denna artikel är från 2016

Hon hjälper de unga flickorna vid rättegången om sexövergreppen via internet. ”Jag har inte hört talas om ett liknande rättsfall”, säger advokat Monica Hedman.

Ett par av de unga offren ska enligt åklagare Tomas Mattson bo i Västerbotten, även i något fall i Norrbotten.

Monica Hedman, Lycksele, är förordnad som målsägandebiträde i tre av de drygt 80 ärendena.

Hon bekräftar att de unga flickorna bor i ”norra Sverige”, mer vill hon inte precisera.

Hur har ni resonerat kring skadestånden?

– Det är olika belopp beroende på vad de utsatts för. I två av fallen menar åklagaren att det är våldtäkt mot barn respektive försök till våldtäkt mot barn.

Den flicka som i december 2013, då hon var elva år, enligt åtalet utsattes för bland annat våldtäkt mot barn begär 150 000 kronor i skadestånd.

I de två andra fallen som gäller två flickor som var tio år när brotten inträffade för två år sedan?

– I det ena fallet yrkas på 77 000 kronor, där åtalspunkterna gäller bland annat försök till våldtäkt mot barn. I det andra fallet, som bland annat gäller grovt sexuellt övergrepp mot barn, yrkas det på 85 000 kronor, svarar Monica Hedman.

Hur ser du på åtalet mot mannen och det han gjort mot flickorna?

– Jag har under mina år som advokat aldrig hört talas om ett så omfattande rättsfall när det gäller att en åtalad ska ha förmått barn att utföra sexuella handlingar på sig själva. Det saknar motstycke.

Hon påpekar att hennes klienter fortfarande är väldigt unga, under femton år. Därför ska ingen vittna i rättssalen. Domstolen och parterna kommer att få lyssna och se på videoinspelade polisförhör.

– De här händelserna har drabbat många personer, främst de enskilda barnen men också deras familjer. Det är lätt att förstå att det som skett har upplevs som skamfyllt och att barnen dessutom påtvingats saker som de inte på något sätt ska behöva vara med om.

Barnen, som självklart inte har någon skuld till vad som skett, har inte haft styrkan eller förmågan att sätta en gräns mot den här mannen, tillägger Monica Hedman.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen