Ny rättegång för Kaj Linna

Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar om något aktuellt. Vid pågående nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln har skrivits.

Kammaråklagare Jens Göransson vill ha en ny rättegång mot morddömde Kaj Linna. Han åberopar samma utredning som i tingsrätten och hovrätten.

För drygt 12 år sedan dömdes Kaj Linna till livstids fängelse för mordet på Roger Lindgren och för grovt rån mot Sune Lindgren i Karlamark utanför Piteå.

Nu vill åklagaren att en ny rättegång genomförs, det skriver NSD.

Så här skriver kammaråklagare Jens Göranssom i ett pressmeddelande:

”Kaj Linnas ändringsyrkanden bestrids.

Såsom preliminär bevisuppgift kan jag i detta skede ange att jag åberopar samma bevisning som tidigare åberopades i tingsrätt respektive hovrätt med angivna bevisteman. Den kompletterande förundersökning som nu pågår är ännu inte klar. Jag kan dock redan nu förutskicka att bevisningen kommer att kompletteras, vilket, om inget oförutsett inträffar, kommer att ske så snart det kan ske och i sådan tid att den preliminärbokade huvudförhandlingstiden skall kunna hållas.

Inom ramen för den kompletterande förundersökningen ingår att utreda och analysera relevant telefontrafik och relevanta uppkopplingar bl.a. de som försvaret omnämner i inlagan 170312. Arbetet med detta är ännu inte klart och jag kan därför för närvarande inte lämna besked om eventuellt vitsordande i begärt hänseende. Jag kommer däremot att lämna detta besked till försvaret så snart jag får del av det material jag inväntar”

En ny rättegång i hovrätten väntas i maj.

Kaj Linna har hela tiden hävdad att han är oskyldig, och har under sin tid i fängelset genom olika försvarsadvokater skickat in flera resningsansökningar till Högsta domstolen. Två gånger fick han nobben med i december förra året meddelade Högsta domstolen resning.

Kammaråklagaren Jens Görans­son beslutade att öppna förundersökningen igen.

Till en början var det tänkt att ett besked skulle komma den 20 februari men Göransson fick förlängt anståndstiden ytterligare en månad, detta för att komplettera utrednings­åtgärder. De omfattar både förhör och teknisk utredning.

Tommy Lundqvist / NSD

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen