Morö Backe-knivdramat: Därför frias åtalad för mord – domstol menar att det var självförsvar

Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar om något aktuellt. Vid pågående nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln har skrivits.

Han hotades av ett långvarigt fängelsestraff för mord eller dråp. Men den 25-årige mannen döms nu för drograttfylleri och ringa narkotikabrott efter det dödliga knivdramat på Morö Backe i höstas. Han har agerat i självförsvar när han först angreps med flera knivhugg, påpekar Skellefteå tingsrätt i sin dom.

Det var på natten den 9 oktober som flera personer samlades på Morö Backe torg i Skellefteå för att genomföra en narkotikaaffär.

Det slutade i ett blodigt knivbråk där flera personer var inblandade, framför allt en 25-årig man från Norge och en 20-åring från Umeå.

Den 20-årige mannen ska först ha gått till angrepp med en kniv mot 25-åringen då denne satt i förarsätet i sin bil. Knivdramat fortsatte utanför bilen då 25-åringen med ett stort antal knivhugg angrep 20-åringen som avled tillföljd av skadorna.

Åklagare Andreas Nyberg väckte åtal för mord alternativt dråp. Rättegången hölls i säkerhetssalen vid Umeå tingsrätt för ett par veckor sedan men det var Skellefteå tingsrätt som ledde förhandlingen.

Via sin advokat Jens Nyström förklarade 25-åringen att han agerat i nödvärn och att han därför skulle frikännas.

När rättegången avslutades tog tingsrätten inte ställning till frågan om 25-åringen skulle sitta fortsatt häktad eller inte. Den frågan skulle domstolen överlägga om under den här veckan.

Torsdagen den 15 december kom beskedet: den 25-årige mannen försattes omedelbart på fri fot. Han var inte längre på sannolika skäl misstänkt för de brott han suttit häktad för, alltså mord eller dråp.

Klockan 11 på fredagen meddelade Skellefteå tingsrätt domen. Precis som beskedet om att 25-åringen släpptes fri antydde så frias mannen från åtalspunkten om mord alternativt dråp.

Det enda han döms för är ett ringa narkotikabrott (bruk) samt att han kört bil påverkad av narkotika.

Påföljden blev 40 dagsböter. Eftersom mannen suttit häktad en längre tid anses dagsböterna vara ”helt erlagda”.

När det gäller åtalet för försök till rån mot de tre unga personer, två från Umeå och en från Skellefteå, döms eller frias de på följande sätt:

20-årig man, Umeå: döms för försök till rån samt ringa narkotikabrott (eget bruk). Påföljd: skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar. Missköts samhällstjänsten väntar sex månaders fängelse.

18-årig kvinna, Umeå: Döms för misshandel (angrep en vän till den åtalade 25-åringen) samt för tre ringa narkotikabrott. Hon frias från åtalspunkten om försök till rån. Påföljd: skyddstillsyn. Hon ska betala 5 000 kronor i skadestånd till mannen som angreps.

18-årig kvinna, Skellefteå: Frias från åtalspunkten om försök till rån. Det enda hon döms för är ett ringa narkotikabrott (eget bruk) Påföljd: 30 dagsböter. Eftersom hon suttit häktad en anser tingsrätten även här att dagsböterna är ”helt erlagda”.

Varför frias då den 25-årige mannen från mord alternativt dråp?

Tingsrätten skriver i domen att den 25-årige mannen, som åtalats för mord, inför rätten lämnat en ”lång och väl sammanhållen berättelse. Även om den i någon del ger upphov till frågetecken innehåller den inget som i sig är orimligt eller uppenbart osant”.

25-åringen berättade hur den maskerade mannen plötsligt kom fram till dörren och gick till angrepp med en kniv. Efter en stund lyckades 25-åringen ta sig ur bilen.

– Angreppet mot mig pågick tills dess att vi båda hade hamnat utanför bilen och jag reste mig upp efter att vi båda hamnat på marken. Jag såg heller aldrig att den andre tappade kniven. Jag utdelade inte heller några knivhugg sedan vi båda ramlat på marken.

– Jag utgick ifrån att den andre hade kniven under hela händelsen och jag upplevde att han högg mot mig under det fortsatta händelseförloppet, fortsatte 25-åringen berätta vid rättegången.

Två av de tre yngre personerna som åtalades för försök till rån menade däremot att deras kamrat inte haft någon kniv när han kom fram till bilen, och den tredje hade åtminstone inte sett någon kniv.

Ur domen:

”Samtliga inblandade har beskrivit händelseförloppet som väldigt hastigt och att det rört sig om sekunder.”

Tingsrätten menar att, utifrån de skador som den 25-årige mannen fick både på kropp och kläder, den man som senare avled till följd av skadorna själv var beväpnad med en kniv. 25-åringens blod har också påträffats på den kniv som hittades på Morö Backe torg.

Tingsrätten menar också att det, utifrån rättsläkarens uppgifter om skadebilden på de två männen, gått till på det sätt som 25-åringen beskrivit, att han först angreps då han satt i bilen.

Enligt domen har 25-åringen sedan pressat sig ur bilen och redan då med flera knivhugg angripit den maskerade mannen, men att huggen hade ingen avvärjande effekt. Därefter tog de två männen tag i varandra.

Samtidigt som 25-åringen försökte pressa mot den andre mannen fortsatte 25-åringen att hugga med sin kniv. Han ska också ha upplevt att den andre mannen högg mot honom med kniven, utredningen visar inte heller att denne någon gång tappade kniven i detta skede, skriver tingsrätten vidare i sin dom.

Har då 25-åringen haft något uppsåt att döda, frågar sig domstolen.

Så här står det i domen:

”Det framgår av hans uppgifter att han agerat medvetet för att freda sig själv och att hans uppfattning var att det var en fråga om liv eller död. Därför får det anses utrett att han uppsåtligen utdelat de aktuella knivhuggen mot NN (Norrans anmärkning) vilket orsakade hans död att han måste ha förstått att det fanns en risk att denne skulle dö av hans agerande samt att han i vart fall varit likgiltig till den effekten. Han har således haft uppsåt till sitt agerande.”

Tingsrätten konstaterar därefter att 25-åringen, med tanke på knivangreppet han först utsattes för, hade rätt att försvara, det som kallas nödvärn. Frågan är då om våldet varit uppenbart oförsvarligt och om 25-åringen haft en möjlighet att besinna sig när han utsattes för ”ett livsfarligt våld”, som det påpekas i domen.

Och domstolen menar att 25-åringens motangrepp inte kan anses ha varit ”uppenbart oförsvarligt”, med tanke på att det inledande våldet från den maskerade mannen bedöms ha varit livsfarligt.

Domstolen menar också, efter att ha granskat rättsläkarens rapport, att det hugg som ledde till att den ena mannen dog sannolikt utdelats redan under det inledande skede då 25-åringen försökte pressa sig ur bilen eller direkt efter.

”Han har då inte haft något rimligt handlingsalternativ till sitt agerande”, påpekas också i domen.

25-åringen har utsatts för ett angrepp av en maskerad främmande person nattetid och inte, under det snabba och livsfarliga angreppet, ”haft möjlighet att skaffa sig en överklick över situationen och överväga alternativa handlingssätt”, understryks i domen.

Sammantaget menar Skellefteå tingsrätt alltså att 25-åringen går fri från straffansvar för det dödliga våld han utdelat mot den andre mannen.

Domstolen avslutar:

”Åklagaren har således inte förebringat tillräckligt bevisning för att den åtalades nödvärnsinvändning ska framstå som obefogad. Denne ska därför inte fällas till ansvar i enlighet med åtalet.”

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen